Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Adresár

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Adresár

Názov Telefón Typ Mesto
Knižnica Ústavu zoológie SAV 02/59 30 26 08 - knižnica špeciálna - iná Bratislava - Karlova Ves
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko 02/59 30 35 15 - riaditeľka knižnice akademická Bratislava 1
Knižnica Ústavu molekulárnej biológie SAV 02/59 30 74 20 špeciálna - iná Bratislava - Karlova Ves
Výpočtové stredisko SAV, knižnica 02/59307920 - knižnica špeciálna - iná Bratislava
Knižnica Ústavu stavebníctva a architektúry SAV 02/59 30 92 29 špeciálna - iná Bratislava
Knižnica Geofyzikálneho ústavu SAV 02/59 30 92 92 špeciálna - iná Bratislava - Karlova Ves
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 02/59 32 05 64 - vedúca knižnice špeciálna - lekárska Bratislava- Nové Mesto
Knižnica Ústavu experimentálnej onkológie SAV 02/59 32 72 55 – knižnica špeciálna - iná Bratislava - Nové Mesto
Výskumný ústav vodného hospodárstva 02/59 34 32 82 – knižnica špeciálna - technická Bratislava - Staré Mesto
Slovenské národné múzeum, knižnica 02/59 34 91 14 – riaditeľka špeciálna - iná Bratislava 16
SNM - Múzeum židovskej kultúry 02/59 34 91 42 špeciálna - múzeá Bratislava - Staré Mesto
Nemocnica Ministerstva obrany SR, knižnica 02/59351258 - vedúci knižnice špeciálna - lekárska Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Akademická knižnica 02/59 35 74 33 – riaditeľka akademická Bratislava 1
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - knižnica 02/59 36 42-64- knižnica špeciálna - iná Bratislava 15
Slovenská zdravotnícka univerzita, knižnica 02/59370238 - vedúca knižnice špeciálna - lekárska Bratislava 37
Slovenská zdravotnícka univerzita, Univerzitná knižnica 02/59 370 238 - vedúca knižnice akademická Bratislava 37
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Univerzitná knižnica 02/59 37 06 74 – vedúca knižnice akademická Bratislava 37
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou 02/59 37 11 79 - knižnica špeciálna - lekárska Bratislava 37
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 02/59 37 54 22 – knižnica špeciálna - iná Bratislava - Staré Mesto
Národný onkologický ústav 02/59 37 86 22 - vedúca knižnice špeciálna - lekárska Bratislava
INFOSTAT – Inštitút informatiky a štatistiky 02/59 37 93 93 špeciálna - iná Bratislava
Odborná knižnica Inštitútu informatiky a štatistiky - Infostatu 02/59379393 - knižnica špeciálna - iná Bratislava 4
Knižnica Chemického ústavu SAV 02/59 41 02 25 – knižnica špeciálna - iná Bratislava - Karlova Ves
Knižnica Ústavu anorganickej chémie SAV 02/59 41 04 32 - knižnica špeciálna - iná Bratislava - Karlova Ves
Knižnica Fyzikálneho ústavu SAV 02/59 41 05 09 špeciálna - iná Bratislava - Karlova Ves
Nájdených 3 298 záznamov, zobrazujem 176 až 200.[<<] 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 [>>]


Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri