Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Zoznam knižníc v SR

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Zoznam knižníc v SR

Názov Telefón Typ Mesto
Knižnica Ústavu orientalistiky SAV 02/52 92 63 26 špeciálna - iná Bratislava - Staré Mesto
Knižnica Kabinetu výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV 02/54 77 56 83 špeciálna - iná Bratislava
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Knižnica a informačné stredisko 02/57 29 62 18 - vedúca knižnice akademická Bratislava 1
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch 035/64 00 386 - riaditeľka verejná - regionálna Nové Zámky
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Knižnica 02/67 288 050 – vedúci knižnice akademická Bratislava 1
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Knižnica 02/54411909 knižnica akademická Bratislava 1
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Knižnica 02/60 29 13 01 - vedúca knižnice akademická Bratislava 1
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, Knižnica 02/50 11 74 03 - vedúca knižnice akademická Bratislava 25
Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého 044/552 62 15 – riaditeľka verejná - regionálna Liptovský Mikuláš
Knižnica Jána Kollára v Kremnici 045/67 42 063 – riaditeľka verejná - regionálna Kremnica
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 033/551 17 82 – ústredňa verejná - krajská Trnava 1
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Akademická knižnica 02/59 35 74 33 – riaditeľka akademická Bratislava 1
Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote 047/563 13 78 – riaditeľka verejná - regionálna Rimavská Sobota
Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove 051/77 33 009 – riaditeľka verejná - krajská Prešov 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzitná knižnica 048/44 65 205-6 - riaditeľka knižnica akademická Banská Bystrica
Knižnica právnickej fakulty univerzity Komenského 02/59 24 45 18 - vedúca knižnice akademická Bratislava 16
Knižnica pre mládež mesta Košice 0907352943 – riaditeľka verejná - mestská Košice
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Knižnica 02/54 43 23 96, kl. 121 – vedúci knižnice akademická Bratislava 1
Slovenské centrum dizajnu 02/52 93 15 62 - knižnica špeciálna - technická Bratislava - Staré Mesto
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra 045/5335335 - riaditeľka verejná - krajská Zvolen
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 037/74 16 580 – riaditeľka verejná - krajská Nitra
KTO Slovakia, spol, s r. o., technická knižnica 045/6844421, kl.432 špeciálna - technická Hodruša-Hámre 314
Kúpele Bojnice, a. s. 046/51 16 102 špeciálna - lekárska Bojnice
Kúpele Brusno, a. s. 048/43 44 511 špeciálna - lekárska Brusno
Kúpele Lučivná, a . s. 052/77 54 512 špeciálna - lekárska Lučivná
Nájdených 3 298 záznamov, zobrazujem 51 až 75.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri