Dátum: 28.05.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Aktuality

06.05.2005

POZOR! Novinka o evidencii osobných údajov v knižniciach

Knižnice sú oprávnené vo svojich informačných systémoch získavať a následne spracúvať osobné údaje o čitateľoch
 
05.05.2005

Využime svoje právo a pripomienkujme

Pripravuje sa novela zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme. ...Hájme svoje záujmy...
 
05.05.2005

Centrum VTI SR chce vymeniť KIS

Centrum VTI SR v Bratislave vypísalo verejnú súťaž na zaobstaranie nového knižnično-informačného systému
 
05.05.2005

Českí knihovníci v knižnici Karola Kmeťka v Nitre

V rámci exkurzie, ktorá viedla cez Slovensko, Maďarsko a Rakúsko, českí kolegovia zavítali do starobylej Nitry
 
05.05.2005

TSK v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre

V rámci TSK uskutočnila Krajská knižnica Karola Kmeťka až 42 zaujímavých a poučných podujatí
 
04.05.2005

Pozvánka do Nitry na seminár

db Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre v spolupráci so SSK organizuje dňa 31. mája 2005 odborný seminár "Knižnice v digitálnom svete. I-portály - brány k informáciám"
 
04.05.2005

"Prijímačky" na doktorandské štúdium na FiF UK v Bratislave

Prijímacie konanie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
na 3-ročné denné a 5-ročné externé doktorandské štúdium
(na získanie akademického titulu "philosophiae doctor"- PhD.)
v akademickom roku 2005/2006 pre absolventov vysokých škôl v študijnom programe knižničná a informačná veda
sa uskutoční dňa 23.júna 2005 o 9,00 hod. na Katedre knižničnej a informačnej vedy
 
04.05.2005

Nič nemáme a aj o to nič nás oberú...

internet V súvislosti s prebehnuvším INFOSOm sa určite pár ľudí pokúsilo kliknúť na logické www.infos.sk
 
02.05.2005

Viete, čo je LET?

„LET - mesačník literárnych pohľadov na tvorbu mladých začínajúcich autorov“ - nový časopis Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska
 
02.05.2005

Štatút obecnej knižnice

SNK Dôležité informácie pri zriaďovaní knižnice
 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri