RSS https://www.infolib.sk/ sk Fri, 10 Jul 2020 02:06:34 GMT WebJET Content Management 60 RSS https://www.infolib.sk/images/logo.gif https://www.infolib.sk/ /sk/aktuality/ustredna-kniznica-sav-vyraduje-22.html <![CDATA[Ústredná knižnica SAV vyraďuje]]> https://www.infolib.sk/sk/aktuality/ustredna-kniznica-sav-vyraduje-22.html janka.nemethyova@cvtisr.sk (Janka Nemethyova) Wed, 08 Jul 2020 10:30:00 GMT /sk/aktuality/primorske-dekoracie.html <![CDATA[Prímorské dekorácie]]> https://www.infolib.sk/sk/aktuality/primorske-dekoracie.html janka.nemethyova@cvtisr.sk (Janka Nemethyova) Wed, 08 Jul 2020 09:26:00 GMT /sk/aktuality/digitalna-malba-adobe-photoshop.html <![CDATA[Digitálna maľba v Adobe Photoshop]]> https://www.infolib.sk/sk/aktuality/digitalna-malba-adobe-photoshop.html janka.nemethyova@cvtisr.sk (Janka Nemethyova) Wed, 08 Jul 2020 09:25:00 GMT /sk/aktuality/cesta-nie-je-park.html <![CDATA[Cesta nie je park]]> https://www.infolib.sk/sk/aktuality/cesta-nie-je-park.html janka.nemethyova@cvtisr.sk (Janka Nemethyova) Wed, 08 Jul 2020 09:23:00 GMT /sk/aktuality/pirati-z-hornozemplinskej-kniznice.html <![CDATA[Piráti z Hornozemplínskej knižnice]]> https://www.infolib.sk/sk/aktuality/pirati-z-hornozemplinskej-kniznice.html janka.nemethyova@cvtisr.sk (Janka Nemethyova) Wed, 08 Jul 2020 05:30:00 GMT /sk/aktuality/letne-stvrtky.html <![CDATA[Letné štvrtky]]> https://www.infolib.sk/sk/aktuality/letne-stvrtky.html janka.nemethyova@cvtisr.sk (Janka Nemethyova) Wed, 08 Jul 2020 05:30:00 GMT /sk/aktuality/zabavne-leto-2.html <![CDATA[Zábavné leto]]> https://www.infolib.sk/sk/aktuality/zabavne-leto-2.html janka.nemethyova@cvtisr.sk (Janka Nemethyova) Wed, 08 Jul 2020 05:30:00 GMT /sk/aktuality/kniznica-mladez-mesta-kosice-vyraduje-19.html <![CDATA[Knižnica pre mládež mesta Košice vyraďuje]]> https://www.infolib.sk/sk/aktuality/kniznica-mladez-mesta-kosice-vyraduje-19.html janka.nemethyova@cvtisr.sk (Janka Nemethyova) Wed, 08 Jul 2020 05:00:00 GMT /sk/aktuality/mestska-kniznica-mesta-piestany-vydava-noviny.html <![CDATA[Mestská knižnica mesta Piešťany vydáva e-noviny]]> https://www.infolib.sk/sk/aktuality/mestska-kniznica-mesta-piestany-vydava-noviny.html janka.nemethyova@cvtisr.sk (Janka Nemethyova) Wed, 08 Jul 2020 04:30:00 GMT /sk/aktuality/obdobie-rekatolizacie-po-husitskych-vojnach-pri-potlacani-reformacie.html <![CDATA[Obdobie rekatolizácie po husitských vojnách a pri potláčaní reformácie]]> https://www.infolib.sk/sk/aktuality/obdobie-rekatolizacie-po-husitskych-vojnach-pri-potlacani-reformacie.html janka.nemethyova@cvtisr.sk (Janka Nemethyova) Wed, 01 Jul 2020 11:26:00 GMT