Dátum: 28.05.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Aktuality

11.05.2005

Pozvánka na kurz WinISIS - CDS/ISIS pre Windows

Doškoľovacie stredisko Centra VTI SR opäť poriada školenie pre záujemcov tohto databázového a rešeršného systému
 
10.05.2005

Ako dosiahnuť zmenu? Spoločné stanovisko SAK + SSK - výzva všetkým knižniciam a pracovníkom knižníc na pripomienkovanie

SSK+SAK Profesijné združenia SAK a SSK vyzývajú všetkých riaditeľov a pracovníkov knižníc, aby najneskôr do 11.5.2005 poslali svoje zásadné pripomienky k návrhu novely zákona č. 553/2003 o odmeňovaní ... Potrebujeme Vašu pomoc a spolu 500 kolektívnych alebo individuálnych pripomienok, aby sme presadili náš záujem !!!
 
10.05.2005

LCA Vás pozýva do Štúdia L+S

LCA Divadlo na rázcestí z Banskej Bystrice uvedie scénické čítanie z troch kníh a Milan Lasica pokrstí knihu Svet pre dvoch (O Lasicovi a Satinskom) od K. FÖLDVÁRIHO.
 
10.05.2005

Nonstop čítačka v Knižnici J. Fándlyho v Trnave

Mesto Trnavu a jeho Knižnicu J. Fándlyho spojil počas Týždňa slovenských knižníc projekt "Čítanie je radosť"
 
10.05.2005

Pozvánka na predajnú výstavu zahraničnej odbornej literatúry v priestoroch Centra VTI SR

Centrum vedecko-technických informácií SR a kníhkupectvo Malé centrum usporiadajú spoločne predajnú výstavu zahraničných renomovaných vydavateľstiev
 
10.05.2005

!! Polročné prechodné obdobie - nezabudnite zosúladiť získavanie osobných údajov so stanovisom Úradu na ochranu osobných údajov

Dňom 1. mája 2005 začalo plynúť polročné prechodné obdobie, v rámci ktorého sú všetky knižnice Knižničného systému SR povinné zosúladiť s týmto stanoviskom získavanie a spracúvanie osobných údajov vo svojich informačných systémoch pre potreby poskytovania knižnično-informačných služieb.
 
09.05.2005

Dni regionálnej bibliografie 2005 - pozvánka

NBÚ SNK MARC21, MDT, autority, popis článkov vo formáte MARC21 v systéme Virtua, KIS MaSK (knižničný systém pre malé a stredné knižnice)
 
09.05.2005

Mliečna dráha v Krajskej knižnici K. Kmeťka v Nitre

Netradičná akcia v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre 13. mája 2005
 
06.05.2005

Európa odpovedá protiútokom na projekt servera Google

V Európe vznikla nová internetová knižnica
 
06.05.2005

SNK a Žilinská univerzita spoločne

Dušan Katuščák Stručné zhodnotenie výsledkov štúdia mediamatiky a dokumentácie kultúrneho dedičstva v Žiline
 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri