Dátum: 20.06.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Pokyny pre autorov príspevkov

 Logo Slovenského spolku knihovníkov

v spolupráci s Ústrednou knižnicou SAV

srdečne pozývajú všetkých
záujemcov o prednesenie odborného príspevku
na 37. medzinárodnom informatickom sympóziu

Logo medzinárodného informatického sympózia 

Ústredná téma:
INOVATÍVNE KNIŽNICE A PAMÄŤOVÉ INŠTITÚCIE
Hľadanie odpovedí na nové výzvy znalostnej spoločnosti

Termín konania: 8. – 11. apríl 2013
Miesto konania:
Kongresové centrum SAV – Academia,
Stará Lesná, Vysoké Tatry 
 

Na stiahnutie:
Tematické bloky a pokyny pre záujemcov o prednesenie odborného príspevku

Prihlásenie odborného príspevku: uzavreté (24. 2. 2013)

Hlavný garant INFOS 2013:
Ing. Silvia Stasselová, silvia.stasselova@stuba.sk
Odborný garant INFOS 2013:
PhDr. Judita Kopáčiková,
kopacikova@starlib.sk

 

Prípravný výbor INFOS 2013:
Ing. Silvia Stasselová, silvia.stasselova@stuba.sk
PhDr. Judita Kopáčková, kopacikova@starlib.sk
Ing. Alojz Androvič, PhD., alojz.androvic@ulib.sk
Mgr. Tomáš Fiala,
PhDr. Daniela Birová,
daniela.birova@cvtisr.sk
PhDr. Daniela Džuganová, daniela.dzuganova@upjs.sk
Mgr. Marta Dušková, marta.duskova@cvtisr.sk
Mgr. Norbert Végh, vegh_norbert@azet.sk
PhDr. Jaroslava Lesayová, lesayova@starlib.sk
Marta Weissová, weissova77@gmail.com
Janka Némethyová, webmaster INFOS 2013,

Tešíme sa na Vašu účasť a skoré stretnutie s Vami na sympóziu INFOS 2013! 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri