Dátum: 20.06.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Prihláška vystavovateľa

 Logo Spolku slovenských knihovníkov

Logo medzinárodného informatického sympózia

37. medzinárodné informatické sympózium

8. – 11. apríl 2013
Kongresové centrum Academia, Stará Lesná – Vysoké Tatry

Organizátor: Spolok slovenských knihovníkov, Ústredná knižnica SAV

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA VYSTAVOVATEĽA
Údaje označené *hviezdičkou sú povinné
Po odoslaní prihlášky dostanete notifikáciu na Vašu mailovú adresu ako podklad pre platbu.

 
Názov firmy:
Adresa firmy:
Webová stránka firmy:
Kontaktná osoba firmy:
Telefón:
E-mail:
IČO:
(ak chcete platiť v hotovosti, do poľa zapíšte:
platba v hotovosti)
DIČ:
Bankové spojenie:
(ak chcete platiť v hotovosti, do poľa zapíšte:
platba v hotovosti)
Číslo účtu:
(ak chcete platiť v hotovosti, do poľa zapíšte:
platba v hotovosti)
Meno a priezvisko účastníkov za firmu: 
Dátum príchodu: (dd.mm.rrrr)

Dátum odchodu: (dd.mm.rrrr)


Doprava – INFOSbus 2013
Objednávam bezplatnú autobusovú dopravu na trase:

 

Poprad – Stará Lesná dňa 8. 4. 2013 o 11.00 hod.
Stará Lesná – Poprad dňa 11. 4. 2013 o 12.30 hod.


VYSTAVOVATEĽSKÝ STÁNOK
Cena vystavovateľského poplatku: 300 EUR,
vrátane internetového pripojenia.

 

– záväzne objednávame vystavovateľský stánok na
 sprievodnej odbornej výstave INFOS 2013

– požadujeme pripojenie vystavovateľského stánku
 na internet 

 

– máme záujem o krátku prezentáciu firmy počas
 odborného programu

REKLAMA v brožovanom programe konferencie INFOS 2013
(dostane každý účastník konferencie pri registrácii)
Cena jednostránkovej reklamy v brožovanom programe konferencie: 100 EUR.

 

– záväzne objednávam reklamu v brožovanom programe INFOS 2013

– počet strán objednanej reklamy

REKLAMA na portáli InfoLib
Cena reklamy na portáli InfoLib na 5-mesiacov apríl – september 2013: 150 EUR.

– záväzne objednávame 5-mesačnú reklamu na portáli InfoLib

ZVÝHODNENÁ REKLAMA
Zvýhodnená cena reklamy v brožovanom programe konferencie INFOS 2013
a súčasne na portáli InfoLib na 5-mesiacov apríl – september 2013: 200 EUR.

 

– záväzne objednávame reklamu v brožovanom programe
 konferencie INFOS 2013 a súčasne 5-mesačnú reklamu
 na portáli InfoLib apríl – september 2013

UBYTOVANIE
Objednávame ubytovanie v dvojposteľových izbách – 40 EUR/os/noc:
 
    

Dátum/počet dvojposteľových izieb:

  7. 4.         8. 4.
  9. 4.        10. 4.
11. 4.  

– mená ubytovaných v dvojposteľovej izbe
(vpíšte konkrétne mená)


Objednávame ubytovanie v jednoposteľových izbách – 55 EUR/os/noc:  áno     nie

Dátum/počet jednoposteľových izieb:

  7. 4.        8. 4.
  9. 4.      10. 4.
11. 4.  

– mená ubytovaných v jednoposteľovej izbe
(vpíšte konkrétne mená)


UPREDNOSTŇUJEM UBYTOVANIE V HOTELI

ACADEMIA  
KONTAKT      

STRAVA
Objednávame stravu – cena jedného obeda/cena jednej večere – 8 EUR:

 

Počet objednaných stravných jednotiek: 

8. 4. (obed)    8. 4. (večera)

9. 4. (obed)   9. 4. (večera)

10.4.(obed)   10.4. (večera)

11.4.(obed)

Objednávame vegetariánsku stravu pre počet účastníkov firmy:

SPÔSOB PLATBY
Súčet všetkých poplatkov za objednané služby
a produkty sa zaväzujeme uhradiť:

 

– v hotovosti počas konania sympózia INFOS 2013 na základe
riadne vystaveného príjmového dokladu

– bankovým prevodom na účet SSK na základe faktúry, ktorej presné znenie
 dohodneme  s Vami pred konaním sympózia

TERMÍN ÚHRADY: podľa vystavenej faktúry SSK.

 

ÚDAJE PRE BANKOVÝ PREVOD
Spolok slovenských knihovníkov
Michalská 1, 814 17 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00178594, DIČ: 2020795678
Bankové spojenie:
VÚB Bratislava – mesto
SWIFT: SUBASKBX
Číslo účtu: 69037012/0200
IBAN: SK36 0200 0000 0000 6903 7012
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20130408
www.vub.sk
TERMÍN PLATBY na účet Spolku slovenských knihovníkov: 5. 4. 2013
ODOSLANIE PRIHLÁŠKY:

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri