Dátum: 20.06.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Prihláška prednášateľa

 Logo Spolku slovenských knihovníkov

Logo medzinárodného informatického sympózia

37. medzinárodné informatické sympózium

8. – 11. apríl 2013
Kongresové centrum Academia, Stará Lesná – Vysoké Tatry

Organizátor: Spolok slovenských knihovníkov, Ústredná knižnica SAV

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA PREDNÁŠATEĽA
Údaje označené *hviezdičkou sú povinné
Po odoslaní prihlášky dostanete notifikáciu na Vašu mailovú adresu ako podklad pre platbu.

 

 

Priezvisko: 
Meno: 
Titul:
Zamestnávateľ, adresa zamestnávateľa:
Pracovné zaradenie:
Telefón:
E-mail:
IČO:
(ak chcete platiť v hotovosti, do poľa zapíšte:
platba v hotovosti) 
DIČ:
Bankové spojenie:
(ak chcete platiť v hotovosti, do poľa zapíšte:
platba v hotovosti)
Platba z účtu:
– číslo účtu, z ktorého budú hradené Vaše
účastnícke poplatky
(ak chcete platiť v hotovosti, do poľa zapíšte:
platba v hotovosti)
Dôležité:
Pri platbe z účtu odporúčame v správe pre prijímateľa
uviesť Vaše meno – pre identifikáciu Vašej platby.

Dátum príchodu: (dd.mm.rrrr)
Dátum odchodu: (dd.mm.rrrr)

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK vo výške – 80 EUR
hradí pre všetkých prednášateľov Spolok slovenských knihovníkov.
Potvrdení prednášatelia účastnícky poplatok nehradia.

Dôležitá informácia pre spoluautorov:

nárok na odpustenie účastníckeho poplatku má 1 autor odborného príspevku,
ostatní spoluautori hradia učastnícky poplatok v plnej výške.

 

Ak ste spoluautor, platba vášho účastníckeho poplatku bude realizovaná:

 

– bankovým prevodom na účet SSK
– v hotovosti na mieste konania

 
  

ÚČASTNÍCKY POPLATOK SPOLUAUTORA

 

– individuálny člen SSK: 40 EUR

(zľava 50% pre každého individuálneho člena SSK)
Podmienkou zľavy je uhradený individuálny členský poplatok SSK
za roky 2012 a 2013.
Úhrada členského poplatku SSK bude možná pri registrácii na mieste
konania INFOS.

 

– ostatní účastníci sympózia: 80 EUR

ZBORNÍK INFOS 2013
Súhlasím s uverejnením plného textu môjho príspevku v elektronickom zborníku, ktorý bude dostupný online na portáli InfoLib

(vpíšte áno/nie)

Doprava – INFOSbus 2013
Objednávam bezplatnú autobusovú dopravu na trase:

 

Poprad – Stará Lesná dňa 8. 4. 2013 o 11.00 hod.
Stará Lesná – Poprad dňa 11. 4. 2013 o 12.30 hod.

   

UBYTOVANIE

 

Objednávam ubytovanie:

7. 4. 8. 4. 9. 4. 10. 4.  

– v dvojposteľovej izbe: 40 EUR/os/noc

Uprednostňujem spolubývajúceho
(vpíšte konkrétne meno) 

– v jednoposteľovej izbe: 55 EUR/os/noc

Platba za ubytovanie bude realizovaná:

– bankovým prevodom na účet SSK 
– v hotovosti na mieste konania

  

STRAVA

Objednávam stravu:
Cena jedného obeda – 8 EUR, jednej večere – 8 EUR

 

  8. 4. (obed)     8. 4. (večera)  
  9. 4. (obed)     9. 4. (večera)  
10. 4. (obed)   10. 4. (večera) 
11. 4. (obed)  

Objednávam vegetariánsku stravu:

 

    

Platba stravného bude realizovaná:

– bankovým prevodom na účet SSK 
– v hotovosti na mieste konania 

   

ÚDAJE PRE BANKOVÝ PREVOD
Spolok slovenských knihovníkov
Michalská 1, 814 17 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00178594, DIČ: 2020795678
Bankové spojenie:
VÚB Bratislava – mesto
SWIFT: SUBASKBX
Číslo účtu: 69037012/0200
IBAN: SK36 0200 0000 0000 6903 7012
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20130408
www.vub.sk
TERMÍN PLATBY na účet Spolku slovenských knihovníkov: 5. 4. 2013
ODOSLANIE PRIHLÁŠKY:

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri