Dátum: 24.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Zoznam knižníc v SR

Názov Telefón Typ Mesto
Agroinštitút Nitra 037/79 10 231 špeciálna - poľnohospodárska Nitra
Akadémia Policajného zboru, Knižnica Akadémie Policajného zboru v Bratislave 09 61 05 75 63 (bez predvoľby 02 pre Bratislavu) akademická Bratislava 35
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Akademická knižnica 02/50 222 413- riaditeľka akademická Bratislava 1
Knižnica Archeologického ústavu SAV 037/64 10 051 špeciálna - iná Nitra
Knižnica Astronomického ústavu SAV 052/78 79 159 špeciálna - iná Tatranská Lomnica
BEZ Transformátory, a. s., technická knižnica 02/49595501 - technická knižnica špeciálna - technická Bratislava 36
Biotika, a .s. 048/43 68 111 špeciálna - lekárska Slovenská Ľupča
Knižnica Botanického ústavu SAV 02/59 42 61 05 špeciálna - iná Bratislava - Karlova Ves
Bučina, a. s., útvar koncepcií a technických informácií 045/5301273 - technická knižnica špeciálna - technická Zvolen
Vojenská osvetová knižnica KaMC OS SR 0960 333 459 špeciálna - iná Trenčín
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 02/69 253 101 – riaditeľ vedecká - špecializovaná Bratislava
Knižnica Chemického ústavu SAV 02/59 41 02 25 – knižnica špeciálna - iná Bratislava - Karlova Ves
Chirana - Dental, spol. s r. o. 033/79 54 111 – informátor, kl. 205 špeciálna - technická Piešťany
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou 02/59 37 11 79 - knižnica špeciálna - lekárska Bratislava 37
Detská nemocnica, knižnica 055/6221131, kl. 209 - vedúca knižnice špeciálna - lekárska Košice
Diecézna knižnica 037/6512820 - knižnica špeciálna - iná Nitra
Knižnica Elektrotechnického ústavu SAV 02/54 77 58 06 špeciálna - iná Bratislava - Karlova Ves
Elektrovod Holding, a. s., odd. strategických informácií a OBIS 02/50251574 - odborné informačné stredisko (OBIS) špeciálna - technická Bratislava 1
Elteco, a. s. 041/50 66 401 – technická knižnica špeciálna - technická Žilina
ELV Produkt, a. s., technická knižnica 02/40 20 26 17 – technická knižnica špeciálna - technická Senec
Encyklopedický ústav SAV, knižnica 02/52442000 - knižnica špeciálna - iná Bratislava
EVPÚ, a. s. - Elektrotechnický výskumný a projektový ústav, a. s. 042/44 09 114 - knižnica špeciálna - technická Nová Dubnica
EZ-Elektrosystémy Bratislava, a. s., technická knižnica a odd. OTS - TP 02/50241169 - technická knižnica špeciálna - technická Bratislava 26
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum 02/65 42 78 23 – vedúca knižnice akademická Bratislava 4
FNsP J.A. Reimana- lekárska knižnica 051/77 25 777 špeciálna - lekárska Prešov
Nájdených 3 298 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri