Dátum: 20.03.2023
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Podujatia

22.03.2004

Stretnutie pracovníkov Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave s bývalými pracovníkmi (dôchodcami)j

Študovňa knihovníckej literatúry SlLK (3. poschodie, č. dv. 31), 15.00 hod.
 
22.03.2004

Knižnica G. F. Belopotockého včera a dnes

Knižnica G. F. Belopotockého, Štúrova 56, Liptovský Mikuláš
 
22.03.2004

Cez knižnicu do Európy

Knižnica G. F. Belopotockého, Klubová čitáreň a NetŠtúdio, Štúrova 56, Liptovský Mikuláš
 
22.03.2004

Okienko pre škôlkarov

Knižnica G. F. Belopotockého, úsek literatúry pre deti, Štúrova 56, Liptovský Mikuláš
 
22.03.2004

Pochabý škriatok

Poprad, veľká zasadačka Mestského úradu
 
22.03.2004

Mestské pamiatkové rezervácie

Oddelenie náučnej literatúry, sídlisko Západ
 
22.03.2004

O myšlienkach a knihách (...o nás)

Oddelenie umenia Spišská Sobota
 
22.03.2004

Deň otvorených dverí

¼ubovnianska knižnica, Letná 6, 064 01 Stará ¼ubovňa
 
22.03.2004

K stredovekým dejinám Spiša

¼ubovnianska knižnica, Letná 6, 064 01 Stará ¼ubovňa
 
22.03.2004
 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri