Dátum: 22.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Zoznam knižníc v SR

Názov Telefón Typ Mesto
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Knižnica 02/50 11 76 43 - vedúci knižnice akademická Bratislava 25
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Akademická knižnica 02/50 222 413- riaditeľka akademická Bratislava 1
Výskumný ústav potravinársky 02/50 23 71 20 špeciálna - poľnohospodárska Bratislava 26
EZ-Elektrosystémy Bratislava, a. s., technická knižnica a odd. OTS - TP 02/50241169 - technická knižnica špeciálna - technická Bratislava 26
Elektrovod Holding, a. s., odd. strategických informácií a OBIS 02/50251574 - odborné informačné stredisko (OBIS) špeciálna - technická Bratislava 1
Slovenská správa ciest 02/50 25 54 83 – knižnica špeciálna - technická Bratislava - Ružinov
Hydrostav, a. s., GR , referát prekladateľskej, knižničnej, informačnej a archívnej služby 02/50571631 - knižnica špeciálna - technická Bratislava 26
ŽSR-VVUŽ Múzejno-dokumentačné centrum Bratislava Knižnica 02/50587296 špeciálna - múzeá Bratislava - Rača
Západoslovenská energetika, a. s. 02/50 61 24 13 – knižnica špeciálna - technická Bratislava 1
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Odbor registrácie a knižničných služieb 02/5069 2135 špeciálna - technická Bratislava 26
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 02/50 70 11 69 špeciálna - lekárska Bratislava
Encyklopedický ústav SAV, knižnica 02/52442000 - knižnica špeciálna - iná Bratislava
Knižnica Ústavu krajinnej ekológie SAV 02/52 49 39 20 špeciálna - iná Bratislava - Staré Mesto
Knižnica Ekonomického ústavu SAV 02/52 49 45 33 - knižnica špeciálna - iná Bratislava - Staré Mesto
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská chemická knižnica 02/52 49 52 65 – riaditeľ knižnice akademická Bratislava 1
Knižnica Prognostického ústavu SAV 02/52 49 53 00 špeciálna - iná Bratislava - Staré Mesto
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied 02/52921733 - sekretariát riaditeľky vedecká - univerzálna Bratislava 1
Slovenské národné múzeum - Knižnica 02/52 92 43 43 špeciálna - múzeá Bratislava - Staré Mesto
Knižnica Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV 02/52 92 62 71 špeciálna - iná Bratislava - Staré Mesto
IDO Hutný projekt, a. s, oddelenie systémového riadenia kvality 02/529263107 - riaditeľ špeciálna - technická Bratislava 1
Knižnica Ústavu etnológie SAV 02/52 92 63 21, kl. 281 - knižnica špeciálna - iná Bratislava - Staré Mesto
Knižnica Historického ústavu SAV 02/52 92 63 21, kl. 310, 307 špeciálna - iná Bratislava - Staré Mesto
Knižnica Ústavu orientalistiky SAV 02/52 92 63 26 špeciálna - iná Bratislava - Staré Mesto
Slovenské centrum dizajnu 02/52 93 15 62 - knižnica špeciálna - technická Bratislava - Staré Mesto
Knižnica Filozofického ústavu SAV 02/52 96 15 27 špeciálna - iná Bratislava - Staré Mesto
Nájdených 3 298 záznamov, zobrazujem 101 až 125.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri