Dátum: 22.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Zoznam knižníc v SR

Názov Telefón Typ Mesto
Knižnica Ústavu dejín umenia SAV 02/54 79 38 97 - knižnica špeciálna - iná Bratislava - Karlova Ves
Knižnica Ústavu ekológie lesa SAV 045/53 20 313 - kl. 205,214 špeciálna - iná Zvolen
Knižnica Ústavu etnológie SAV 02/52 92 63 21, kl. 281 - knižnica špeciálna - iná Bratislava - Staré Mesto
Knižnica Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV 02/54 77 38 00 - knižnica špeciálna - iná Bratislava - Nové Mesto
Knižnica Ústavu experimentálnej farmakológie SAV 02/59 41 06 75 - knižnica špeciálna - iná Bratislava - Karlova Ves
Knižnica Ústavu experimentálnej fyziky SAV 055/79 22 229 špeciálna - iná Košice
Knižnica Ústavu experimentálnej onkológie SAV 02/59 32 72 55 – knižnica špeciálna - iná Bratislava - Nové Mesto
Knižnica Ústavu experimentálnej psychológie SAV 02/54 77 56 25 - knižnica špeciálna - iná Bratislava - Karlova Ves
Knižnica Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV 055/72 87 845 - knižnica špeciálna - iná Košice - Juh
Knižnica Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV 037/73 36 661 špeciálna - iná Nitra
Knižnica Ústavu geotechniky SAV 055/79 22 611 špeciálna - iná Košice - Sever
Knižnica Ústavu hudobnej vedy SAV 02/54 77 35 89 - knižnica špeciálna - iná Bratislava - Karlova Ves
Knižnica Ústavu hydrológie SAV 02/49 26 82 94 - knižnica špeciálna - iná Bratislava - Nové Mesto
Knižnica Ústavu informatiky SAV 02/59 41 21 95 - knižnica špeciálna - iná Bratislava - Karlova Ves
Knižnica Ústavu krajinnej ekológie SAV 02/52 49 39 20 špeciálna - iná Bratislava - Staré Mesto
Knižnica Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV 02/49 26 82 96 - knižnica špeciálna - iná Bratislava - Nové Mesto
Knižnica Ústavu materiálového výskumu SAV 055/79 22 409 – knižnica špeciálna - iná Košice - Sever
Knižnica Ústavu merania SAV 02/59 10 45 77 špeciálna - iná Bratislava - Karlova Ves
Knižnica Ústavu molekulárnej biológie SAV 02/59 30 74 20 špeciálna - iná Bratislava - Karlova Ves
Knižnica Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 02/54 77 53 80 špeciálna - iná Bratislava - Nové Mesto
Knižnica Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV 02/52 92 62 71 špeciálna - iná Bratislava - Staré Mesto
Knižnica Ústavu orientalistiky SAV 02/52 92 63 26 špeciálna - iná Bratislava - Staré Mesto
Knižnica Ústavu politických vied SAV 02/54 78 97 26 - knižnica špeciálna - iná Bratislava - Karlova Ves
Knižnica Ústavu polymérov SAV 02/54 77 34 48 špeciálna - iná Bratislava - Karlova Ves
Knižnica Ústavu pre výskum srdca SAV 02/54 77 44 05, kl. 109 - knižnica špeciálna - iná Bratislava - Karlova Ves
Nájdených 3 298 záznamov, zobrazujem 126 až 150.[<<] 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [>>]

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri