Dátum: 22.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Zoznam knižníc v SR

Názov Telefón Typ Mesto
Akadémia Policajného zboru, Knižnica Akadémie Policajného zboru v Bratislave 09 61 05 75 63 (bez predvoľby 02 pre Bratislavu) akademická Bratislava 35
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Akademická knižnica 02/50 222 413- riaditeľka akademická Bratislava 1
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum 02/65 42 78 23 – vedúca knižnice akademická Bratislava 4
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Knižnica a informačné stredisko 02/57 29 62 18 - vedúca knižnice akademická Bratislava 1
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Knižnica 02/67 288 050 – vedúci knižnice akademická Bratislava 1
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Knižnica 02/54411909 knižnica akademická Bratislava 1
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Knižnica 02/60 29 13 01 - vedúca knižnice akademická Bratislava 1
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, Knižnica 02/50 11 74 03 - vedúca knižnice akademická Bratislava 25
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Akademická knižnica 02/59 35 74 33 – riaditeľka akademická Bratislava 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzitná knižnica 048/44 65 205-6 - riaditeľka knižnica akademická Banská Bystrica
Knižnica právnickej fakulty univerzity Komenského 02/59 24 45 18 - vedúca knižnice akademická Bratislava 16
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Knižnica 02/54 43 23 96, kl. 121 – vedúci knižnice akademická Bratislava 1
Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave 02/67 29 14 14, 67 29 11 50 – riaditeľka akademická Bratislava 5
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene 045/520 66 42 – knižnica akademická Zvolen
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre 037/651 77 43 - riaditeľka knižnice akademická Nitra 1
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Knižnica 0918 665 021 – vedúca knižnice akademická Bratislava 1
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská chemická knižnica 02/52 49 52 65 – riaditeľ knižnice akademická Bratislava 1
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Knižnica a informačné centrum 02/59 27 44 94 - vedúca knižnice akademická Bratislava 1
Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzitná knižnica 044/432 27 08 - vedúci knižnice akademická Ružomberok 1
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzitná knižnica TnUAD, Trenčín 032/652 15 59 - vedúca knižnice akademická Trenčín
Trnavská univerzita v Trnave, Univerzitná knižnica 033/59 39 359 - vedúca knižnice akademická Trnava
Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica 051/75 70 144-6 akademická Prešov
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzitná knižnica 033/550 12 54 – riaditeľka knižnice akademická Trnava
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica 055/642 66 16 – riaditeľka knižnice akademická Košice
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitná knižnica 037/6408 096 - riaditeľka knižnice akademická Nitra
Nájdených 3 298 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri