Dátum: 20.03.2023
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Ponuky

Podrobné informácie o ponuke:

Knižnica / inštitúcia: Ústredná knižnica Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Pracovná pozícia: Knihovník/knihovníčka v akademickej knižnici
Náplň práce: - Samostatné vykonávanie odbornej knihovníckej, bibliografickej, rešeršnej a inej informačnej agendy, spracúvanie záznamov o dokumente, informačná príprava používateľov; Knihovnícka práca, poskytovanie bibliografických informácií a faktografických informácií, práca s čitateľom, výpožičná služba a s ňou súvisiace agendy, práca v študovniach a čitárňach; Zabezpečovanie riadneho fungovania knižnice v súlade s knižničným; poriadkom, budovanie a ochrana fondu; Objednávanie, evidovanie a spracovávanie tuzemskej a zahraničnej periodickej a neperiodickej literatúry; Kompletizácia ucelených ročníkov časopisov a ich evidencia; Budovanie katalógov a kartoték; Zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby; Vypracovávanie štatistického hodnotenia knižnice.
Plne znenie ponuky na stiahnutie: otvor
Požadujeme: - SŠ vzdelanie v odboroch knihovníctvo, prípadne pracovná skúsenosť na pozícii knihovníka; schopnosť pracovať samostatne; zodpovednosť, spoľahlivosť, precíznosť; slušné vystupovanie (kontakt s čitateľmi)
Ponúkame: - príjemné a priateľské prostredie; 7,5 hodinový pracovný čas; 5 dní dovolenky navyše; plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. + osobný príplatok možný
Začiatok pracovného pomeru: 01.04.2023
Typ pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer na plný úväzok
Dátum a čas výberového konania: -
Miesto výberového konania: Bratislava-Karlova Ves
Adresa: Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava-Karlova Ves
Meno kontaktnej osoby: Mgr. Ingrida Švecová
Telefón: 02/9014 2094
E-mail: ingrida.svecova@uniba.sk

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri