Dátum: 24.02.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Krajská pobočka SSKK Banskobystrického kraja

06.02.2014

Logo Spolku slovenských knihovníkov a knižníc 

Michalská 1, 816 14 Bratislava, Slovenská republika 


Predsedníčka KP SSKK – Banská Bystrica na obdobie 2023–2026
Ing. Milota Torňošová
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene

Členovia výboru
Čorbová Silvia, Mgr., materská dovolenka,  
Durdiaková Terézia, Mgr., Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica,  
Filčíková Daša, PhDr. Mgr., Novohradská knižnica, Lučenec,
Lontošová Alena, dôchodkyňa,
Malovcová Lenka, Mgr.
, Krajská knižnica Ľ.Štúra, Zvolen, lenka.malovcova@kskls.sk
Mikušková Michaela, Mgr., UK UMB B. Bystrica,

Adresár členov výboru KP SSKK na stiahnutie

Správa o činnosti KP SSKK Banskobystrického kraja za rok 2019 – 2022

Uskutočnené podujatia

2020
Zápisnica KP SSKK, 6. 2. 2020
Plán činnosti na rok 2020 

Otvorenie TSK 2020 vo Zvolene 2. 3. 2020
Videozáznam, Fotogaléria 

Deň knihovníkov Banskobystrického kraja 2020
Vyhodnotenie činnosti za rok 2020

2019
Deň knihovníkov Banskobystrického kraja 2019, fotogaléria

13. – 14. 6. 2019 Návšteva Wroclavskej technickej univerzity Centra pre vedomostné a vedecko-technické informácie (elektronická knižnica), klasickej univerzitnej knižnice a Dolnosliezskej verejnej knižnice Tadeusza Mikulského v Poľsku. Návštevy sa zúčastnilo 45 knihovníkov z knižníc Banskobystrického kraja.
Fotogaléria 

Činnosť pobočky v roku 2019 

2018
Zápisnica KP SSKK, 28. 11. 2018 
Vyhodnotenie činnosti za rok 2018  


Plán činnosti na rok 2014

Archív2 (stránka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene)

Archív1 (starý portál InfoLib-u)

KP SSKK v Banskej Bystrici uskutočnila 10. júna 2014 exkurziu do Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. Fotogaléria

Deň knihovníkov Banskobystrického kraja25. 3. 2014 v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene
Zasadnutie výboru KP SSKK 14. 5. 2014 – zápisnica

Dňa 23. mája 2012 organizovala Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov Banskobystrického kraja v zmysle plánu činnosti na rok 2012 pre svojich členov exkurziu do Apponyiho knižnice v Oponiciach a do Univerzitnej knižnice Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Dňa 25. apríla 2012 organizovala Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov Banskobystrického kraja v spolupráci s Goetheho Institut Bratislava a  Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici workshop Podpora čítania pre deti a mládež. Lektorkou bola Karin Kotsch, literárna pedagogička. Workshop bol zameraný na metódy a materiál, ktorý podporuje čítanie u detí - napr. tvorba kreatívnych receptov na  čítanie, kino z rozprávkových kníh, budovanie rozprávkovej truhlice a  iné.


Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov Banskobystrického kraja participovala na príprave XII. ročníka odborného seminára akademických knižníc Fungovanie knižníc v zmenených ekonomických podmienkach a špecifické požiadavky používateľov v období hospodárskej krízy, ktorý sa uskutočnil 24. apríla 2012 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

2.3. júna 2011 sa členovia Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov Banskobystrického kraja zúčastnili exkurzie do Národnej knižnice Českej republiky v Prahe a Národnej technickej knižnice v Prahe. 44 knihovníkov Banskobystrického kraja sa oboznámilo s vybranými pracoviskami a knižnično-informačnými službami obidvoch knižníc. 2. júna 2011 vo večerných hodinách spoločne videli v Divadle Broadway v Prahe muzikál KAT MYDLÁŘ.


Dňa 10. mája 2011 zorganizovala Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov v  spolupráci s Univerzitnou knižnicou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre svojich členov v rámci cyklu podujatí zameraných na interné vzdelávanie knihovníkov prednášku na tému "Riešenie konfliktných situácií".


V dňoch 11. mája, 18. mája a 8. júna 2010 pripravila a realizovala Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov pre Banskobystrický kraj (KP SSK) bezplatné školenia pre členov zamerané na prácu s textovým editorom WORD, tabuľkovým editorom EXCEL a vyhľadávanie informácií na INTERNETE.Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri