Dátum: 20.06.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Zľavy pre členov SSKK

38. medzinárodné informatické sympózium

 

Logo INFOS 2015

ZĽAVY PRE INDIVIDUÁLNYCH A KOLEKTÍVNYCH ČLENOV
SPOLKU SLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKOV A KNIŽNÍC

Logo Spolku slovenských knihovníkov a knižníc

ZĽAVA 50% VLOŽNÉHO NA SYMPÓZIUM INFOS 2015 PRE ČLENOV SSKK:

 • Individuálny člen SSKK
  Zľava 50% vložného: výška vložného po zľave vo výške = 50 eur
  Podmienkou uplatnenia zľavy je uhradený členský poplatok SSKK za roky 2014 a 2015.

 • Kolektívny člen – členská knižnica SSKK
  Zľava 50 % vložného sa viaže na 1 zástupcu knižnice – účastníka INFOS 2015
  Podmienkou uplatnenia zľavy je uhradený členský poplatok SSKK za roky 2014 a 2015.

  Faktúry členským knižniciam na členské v roku 2015 sme zasielali poštou vo februári 2015.
  Ak faktúru nemáte k dispozícii, obráťte sa so žiadosťou o jej vystavenie na tajomníčku SSKK.

  Kolektívny člen uhradí za svojho 1 zástupcu vložné v plnej výške 100 eur
  a po ukončení sympózia INFOS 2015 na základe Vami zaslanej žiadosti o zľavu refundujeme 50% vložného vo výške 50 eur na číslo účtu knižnice uvedené v žiadosti.

  Žiadosť o refundáciu 50% vložného za 1 zástupcu Vašej knižnice – účastníka sympózia prosíme zaslať v termíne do 20. 4. 2015 mailom na adresu predsedníčky SSKK:

 • Zľavu pre individuálneho a kolektívneho člena SSKK nie je možné uplatniť súčasne

V prípade otázok týkajúcich sa úhrady členských poplatkov SSKK prosím kontaktujte:
Martu Weissovú, tajomníčku SSKK:
0905 758 099,

Prihláška individuálneho člena SSKK 

Prihláška kolektívneho člena SSKK

Cenník členských poplatkov SSKK na rok 2015

MOŽNOSTI ÚHRADY INDIVIDUÁLNYCH ČLENSKÝCH POPLATKOV SSKK

 • v hotovosti na mieste konania sympózia INFOS 2015 (dostanete príjmový doklad)
 • bankovým prevodom na účet SSKK – s uvedením mena a priezviska v správe pre prijímateľa platby (za účelom identifikácie platby)

ÚDAJE PRE BANKOVÝ PREVOD

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Michalská 1, 814 17 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00178594
DIČ: 2020795678

Bankové spojenie:
VÚB, a. s., Poštová 1, Bratislava
SWIFT: SUBASKBX
Číslo účtu: 69037012/0200
IBAN: SK36 0200 0000 0000 6903 7012
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol:2015
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko člena SSKK

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri