Dátum: 24.07.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Pokyny k platbe INFOS 2015

 38. medzinárodné informatické sympózium

Logo INFOS 2015

POKYNY K PLATBE

MOŽNOSTI ÚHRADY ÚČASTNÍCKYCH A VYSTAVOVATEĽSKÝCH POPLATKOV

 • PLATBA ÚČASTNÍCKYCH A VYSTAVOVATEĽSKÝCH POPLATKOV
  V HOTOVOSTI NA MIESTE KONANIA

  Ak uprednostňujete platbu v hotovosti cez pokladňu SSKK na mieste konania sympózia, pri vyplňovaní online registračného formulára do príslušného poľa zapíšte slovom:
  platba v hotovosti. SSKK na každú platbu v hotovosti vystaví príjmový doklad.

 • PLATBA ÚČASTNÍCKYCH A VYSTAVOVATEĽSKÝCH POPLATKOV
  PREVODOM NA BANKOVÝ ÚČET SSKK

  Platba prevodom na účet SSKK - na základe potvrdenia o registrácii na sympózium – notifikácia mailom obsahuje potrebné náležitosti k prevodu: cenu, bankové spojenie

  Platba prevodom na účet SSKK - na základe faktúry vystavenej na Vašu žiadosť – v prípade záujmu o vystavenie faktúry v zmysle Vašej objednávky označte svoj záujem vo vyplnenom online registračnom formulári a faktúru Vám pošleme poštou. Vystavovateľom môžeme vystavenú faktúru odovzdať osobne na mieste konania.

ÚDAJE PRE BANKOVÝ PREVOD

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Michalská 1, 814 17 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00178594
DIČ: 2020795678


Bankové spojenie:

VÚB, a. s., Poštová 1, Bratislava, SR
SWIFT: SUBASKBX
Číslo účtu:
69037012/0200
IBAN: SK36 0200 0000
0000 6903 7012
Variabilný symbol:
1417042015

TERMÍN PLATBY
na účet Spolku slovenských knihovníkov a knižníc: 13. 4. 2015 alebo do termínu splatnosti na vystavenej faktúre SSKK.

 

 


 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri