Dátum: 30.05.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Formulár na prihlásenie príspevkov INFOS 2015

ONLINE FORMULÁR PRE ZÁUJEMCOV O PREDNESENIE
ODBORNÉHO PRÍSPEVKU NA SYMPÓZIU INFOS 2015

Logo INFOS 2015

38. medzinárodné informatické sympózium
14. – 17. apríl 2015
Kongresové centrum Academia, Stará Lesná – Vysoké Tatry
Ústredná téma: 

(R)EVOLÚCIA V KNIŽNICIACH A KNIHOVNÍCTVE
± 25 rokov: bilancia, realita, perspektívy

 

Meno:
Priezvisko:
Titul:
Spoluautor/i:
Adresa zamestnávateľa:
Pracovná pozícia:
Telefón:
E-mail:
Tematické bloky:
1. Efektívne knižnice, ako sa stať úspešnou knižnicou

áno nie

2. Knižnica ako (ne)verejný komunitný bod áno nie
3. Úspešný manažér pamäťovej knižnice

áno nie

4. Národné projekty – sebareflexia a budúcnosť pamäťových a fondových inštitúcií

áno nie

5. Mladé knihovníctvo dnes a zajtra – pohľad mladými očami do budúcnosti

áno nie

6. (R)evolúcia v knižniciach

áno nie

7. Legislatíva pre knižnice

áno nie

8.  Vývojové trendy: nové typy služieb, informačné technológie, databázy a informačné zdroje

áno nie

9. Inak tematicky zameraná prednáška

áno nie

Názov príspevku:
Krátka anotácia príspevku: 

 

 

 

 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri