Dátum: 20.06.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Fašiangové stretnutie SSKK KP BA

Aké bolo fašiangové stretnutie SSKK KP BA?Fašiangové dobroty :-)

Fašiangové stretnutie Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, Krajskej pobočky Bratislava sa uskutočnilo 20.2.2019 v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Hoci prezentácia účastníkov, prípadná registrácia a hradenie členského poplatku sa malo začať až 14:30, účastníci začali prichádzať už o 14:00.

Program začal o 15:00 vystúpením žiakov Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa. Vystúpenie detí moderovala pedagogička Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD., ktorá niektoré deti doprevádzala aj na klavíri. Vystúpenie bolo pestré a veľmi zaujímavé – tanec, spev, rôzne hudobné nástroje a rôzne hudobné štýly. 

Vystúpenie ZUŠ 

Po vystúpení detí zo ZUŠ sa nám prihovorila generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave Ing. Silvia Stasselová a zároveň bývalá dlhoročná predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, ktorá nás nielen privítala na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave, ale aj zaspomínala na to ako sa stala členkou Spolku a neskôr aj predsedníčkou Spolku. Hovorila aj o tom aké to bolo náročné, ako musela niekedy riešiť aj 100 problémov za sekundu – dobre, že o tom nevedela nová predsedníčka Spolku, inak by tú funkciu určite nezobrala :-) Informovala nás aj o tom, že je jednou z kandidátov na významný post v rámci IFLA – držíme jej palce, pre slovenské knihovníctvo to bude isto významná vec, určite ňou je aj samotná kandidatúra.

 

 

Nasledoval príhovor novej predsedníčky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Mgr. Heleny Mlejovej, ktorá poďakovala pani Stasselovej za jej dlhoročnú prácu na poste predsedníčky. Stručne informovala o tom ako si predstavuje svoju prácu pre Spolok. Veríme, že sa jej bude dariť, pretože už prvé týždne v tejto pozícii musela riešiť veľa vecí, možno nie 100 rozhodnutí za sekundu, ale 20 určite :-)  držíme jej palce, pretože ako sa bude jej dariť pracovať pre Spolok, tak sa bude dariť aj Spolku. Preto nezabudnite na to, že jej musíme aj pomôcť a podporiť ju v jej práci, aby ju nadšenie tak skoro neprešlo :-)

 

Následne som v krátkosti predstavila nových členov bratislavského výboru Spolku, a tiež som informovala o pripravovaných podujatiach na tento rok.

Nasledovala výborná beseda so spisovateľkou Silviou Bystričanovou, ktorú viedla úspešná blogerka a moderátorka besied so spisovateľmi Monika Nagyová (prezradím o nej, že ukončila Školu knihovníckych a informačných štúdií). Beseda nakoniec nebola len o knihách pani Bystričanovej, ale aj o jej živote a zážitku, ktorý zmenil jej život. V rámci besedy boli aj otázky z publika a pýtajúce sa získali knihy od pani spisovateľky Bystričanovej, ktoré si dali po besede aj podpísať. Musím ešte doplniť, že pani Bystričanová sa zúčastnila v podstate celého podujatia.

 

Ako každý rok, aj tento rok (ale bolo to vlastne za rok 2018) sme uviedli dve osobnosti slovenského knihovníctva z Bratislavského kraja do Knihovníckej siene slávy. Aj vy ste zvedaví o koho ide?

Knihovnícka sieň slávy - PhDr. Anna FaklováAko prvú sme do siene slávy uviedli PhDr. Annu Faklovú (alebo našu Haničku Aničku ako dodala Mgr. Danka Tóthová, ktorá pripravila aj moderovala odovzdávanie ocenení). PhDr. Anna Faklová absolvovala Strednú knihovnícku školu v Bratislave a následne pokračovala v štúdiu na Katedre knižničnej a informačnej vedy, ktoré úspešne ukončila v roku 1985. Bola členkou Spolku slovenských knihovníkov a Komisie mladých knihovníkov a informatikov. Pracovala pre URBION – štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania. V rokoch 1991-95 pracovala pre Ministerstvo kultúry, kde mala vo svojom referáte verejné knižnice. Aktívne sa podieľala pri príprave a realizácii projektu bibliobusy v okrese Svidník. Pracovala tiež pre viaceré knižnice., s Spomenúť môžeme Slovenskú lekársku knižnicu, knižnicu Lekárskej fakulty UK, Centrum ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity, či Slovenský filmový ústav. V súčasnosti pracuje v Slovenskom centre dizajnu. Počas svojej pracovnej činnosti v knižniciach sa podieľala na príprave či realizácii viacerých projektov, pričom za zmienku stojí určite projekt SK CINEMA, ktorý sa stal jedným z nosných IS v SFÚ. Projekt IS DIZAJN sa spája s jej terajším pôsobením a okrem automatizácie procesov v knižnici významne automatizuje proces organizácie súťaže Národnej ceny za dizajn, buduje adresár dizajnérov, a znalostnú bázu z oblasti dizajnu. Bola členkou viacerých komisií pre Ministerstvo kultúry SR a Úrad vlády SR. Prednášala na seminároch INFOS, INFORUM, AKM a viacerých ďalších. Je krstnou mamou Knihovníckeho barcampu u nás, ktorú mladí knihovníci charakterizujú: je známa svojou dynamickosťou a otvorenosťou pre nové myslenie a svoj priateľský prístup k mladým knihovníkom, pre ktorých je aj knihovníckou mamou, ktorá vie pomôcť, poradiť a povzbudiť. Do minulého roka aktívne pracovala aj pre Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. 

Knihovnícka sieň slávy - PhDr. Dagmar KleinováDruhou ocenenou osobnosťou bola PhDr. Dagmar Kleinová, ktorá je určite mnohým známa nielen z Univerzitnej knižnice v Bratislave, ale aj svojou dlhodobou prácou pre Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. PhDr. Dagmar Kleinová zmaturovala na SVŠ Košice a následne pokračovala štúdiom na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na katedre slavistiky a indoeuropeistiky v odbore srbochorvátsky jazyk a literatúra a na katedre knihovedy a vedeckých informácií. Rigoróznu skúšku absolvovala v odbore moderná filológia/srbochorvátsky jazyk. Pracovala na Rektoráte Slovenskej vysokej škole technickej ako dokumentaristka oddelenia pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť, neskôr ako referentka oddelenia zahraničných stykov. Potom pracovala v Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied ako dokumentaristka základného informačného strediska a neskôr ako vedúca tohto strediska. Pôsobila aj vo firme Flick & Partner, s.r.o. ako prevádzkovo-organizačný pracovník. Následne pracovala v Univerzitnej knižnici v Bratislave ako vedúca odboru knižnično-informačných služieb a v súčasnosti pracuje na oddelení metodiky. Mala bohatú publikačnú činnosť, zúčastnila sa mnohých odborných  konferencií, bola členkou viacerých pracovných skupín odborníkov v knihovníctve, aktívne pracovala v Krajskej pobočke Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Bratislava a doteraz jej veľmi aktívne aj pomáha (napríklad aj pred stretnutím nám pomohla s prezentáciou účastníkov a výberom členského poplatku, čím nám veľmi pomohla), zabezpečuje nových členov z najväčšej inštitúcie pobočky, a hlavne - vychovala mnohé generácie knihovníkov – a my, ktorí sme boli medzi tými šťastlivcami, jej ďakujeme aj za jej podporu, trpezlivosť, odbornosť a pomoc.

Nakoniec som v mene výboru krajskej pobočky poďakovala sponzorom podujatia a pozvala som všetkých na malé pohostenie. Boli sme radi, že mnohí účastníci zostali aj dlhšie, aby sa mohli porozprávať s priateľmi a kolegami z iných knižníc.

Ešte raz ďakujeme všetkým sponzorom (v abecednom poradí):

 • Cosmotronu za zabezpečenie pohostenia
 • Slovartu za darovanie kníh
 • Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, Krajská pobočka Bratislava za pohostenie
 • Univerzitnej knižnici v Bratislave za bezplatné poskytnutie priestoru Prednáškovej sály
 • Vinárstvu Ratuzky (majiteľ Peter Ratuzky) za podporu občerstvenia

ĎAKUJEME, že ste podporili fašiangové stretnutie SSKK KP BA, pretože aj vďaka vašej podpore sme mohli pre členov našej pobočky zabezpečiť podujatie so zaujímavým programom a ešte zaujímavejšími osobnými stretnutiami priateľov a kolegov z rôznych knižníc a informačných inštitúcií v Bratislavskom kraji. Ešte raz ĎAKUJEME.

A na záver ďakujem všetkým členom výboru bratislavskej krajskej pobočky, predsedníčke Spolku slovenských knihovníkov a knižníc a členke Kontrolej a revíznej komisie SSKK (v abecednom poradí):

 • Andrejovi Blaasovi za to, že nám podujatie krásne fotograficky zdokumentoval (je autorom všetkých fotografií použitých v tomto príspevku) a technickú pomoc pri realizácii podujatia
 • Lenke Čechvalovej za to, že myslela aj na účinkujúcich zo ZUŠ a pripravila aj pre nich malé občerstvenie po ich veľkých výkonoch
 • Mirke Greškovej za zabezpečenie prípravy pohostenia a hladkého priebehu dopĺňania pohostenia, za pomoc pri odovzdávaní kvetov oceneným a ďalšiu pomoc pri realizácii podujatia
 • Dáške Kleinovej za pomoc pri prezentácii účastníkov a výbere poplatkov, veľmi nám tým pomohla a odbremenila nás od tejto dôležitej činnosti, a keďže sme väčšina v tomto začiatočníci, boli sme radi jej pomoci, preto na tomto mieste chceme veľmi pekne za pomoc poďakovať :-)
 • Helenke Mlejovej hlavne preto, že hoci je predsedníčkou Spolku, pomohla nám pri prezentácii účastníkov a výbere poplatkov, čím nás odbremenila a bola pripravená pomôcť s hocičím, s čím by sme pomôcť potrebovali, za čo sa chceme špeciálne poďakovať :-)
 • Danke Tóthovej za zabezpečenie a realizáciu uvádzania knihovníckych osobností do siene slávy, krásne slová, ktoré počas toho povedala (aj v tomto príspevku sú prevzaté), za pomoc pri prezentácií účastníkov, za zabezpečenie pohostenia a ďalšiu pomoc pri realizácii podujatia

Jana Jelínková
sskkba.predseda@gmail.com

FOTO: Andrej Blaas

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri