Dátum: 28.05.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Vtáky v blízkosti človeka

Podrobné informácie o podujatí:

Názov podujatia: Vtáky v blízkosti človeka
Popis: Environmentálna prednáška realizovaná v rámci projektu Les ukrytý v knihe, cieľom ktorého je upriamiť pozornosť na význam lesa a lesníctva, na formovanie kladných postojov k prírode, ako aj na potrebu samotného čítania. Účastníci prednášky sa stretnú so Stanislavom Pýchom, ktorý im umožní nazrieť do sveta našich operencov, sledovať ich vtáčí život, započúvať sa do ich spevu a spoznať ich zvyky. Zámerom prednášky je zvýšiť prírodovednú gramotnosť u detí a doplniť učivo v rámci environmentálnej výchovy. Podujatie sa uskutoční pre školské kolektívy v rámci projektu Potulky v knižnici. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Dátum: 04.04.2024 - 04.04.2024
Tématická skupina: Verejne-kniznice
Mesto, obec: Rimavská Sobota
Organizátor: Fond na podporu umenia, Knižnica Mateja Hrebendu, Banskobystrický samosprávny kraj, OZ Knižný svet
Kontakt meno: Ing. Judit Boholy Bató, Mgr. Klaudia Vršánska Agócsová
Kontakt tel.: 0472010217
Kontakt e-mail: detske@kmh.sk
Linka URL: http://www.kmh.sk
Linka pozvánka: http://www.kmh.sk


Fotografie


Pridať fotku


Videogaléria


Pridať video

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri