Dátum: 03.07.2022
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Záhrada piatich zmyslov v Nezábudke

25.05.2022
Záhrada piatich zmyslov je miesto, ktoré vytvorila Knižnica pre mládež mesta Košice v pobočke Nezábudka s cieľom vytvorenia zázemia pre hendikepovaných čitateľov a praktizovanie zelenej terapie počas prebiehajúcich tematických podujatí.

Záhrada piatich zmyslov bude oázou pre  jednotlivcov aj kolektívy. Knižnica v nej plánuje realizáciu tematických podujatí. Tie budú zamerané najmä na vnímavosť prostredníctvom základných zmyslov, ktoré pomáhajú vidieť a vnímať krásu farieb, vône kvetín, chuť byliniek či textúry rastlín a predmetov. Bude tu tiež možné pozorovať zvuky poletujúceho hmyzu, šumu vetra aj cinkanie zvonkohry. 

Všetko toto má knihovníkom poslúžiť nielen na  hranie sa s deťmi, ale zároveň na spoločné skúmanie a aktívne zapájanie sa do starostlivosti nové rastlinky. Priestor je preto koncipovaný tak, aby dobre poslúžil k rozvoju kognitívnych, sociálnych a emocionálnych schopností a napomáhal k odbúravaniu stresu, zníženiu svalového napätia, rozvoju senzomotorických zručností a vôbec k celkovému zlepšeniu duševného rozpoloženia. 

Projekt finančne podporila Slovenská asociácia knižníc prostredníctvom programu Partnerstvo alebo Spojme svoje sily a Mestské lesy Košice a.s.    

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri