Dátum: 18.05.2022
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2021

12.01.2022
Výzva na zasielanie nominácií na výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2021

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2021

Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo Vás žiada o návrhy na  nominácie na výročné ceny časopisu za rok 2021, ktoré budú udelené za najpozoruhodnejšie diela v oblasti poznávania, ochrany a popularizácie kultúrneho dedičstva vo vybraných kategóriách:

1.      objav / nález / akvizícia

2.      expozícia / výstava

3.      publikácia / periodická tlač

4.      obnovA / adaptácia

5.      reštaurovanie

6.      podujatie

7.      audiovizía / multimédiá

Nominačný návrh sa vzťahuje na  diela prezentované, publikované, ukončené alebo realizované v priebehu kalendárneho roka 2021.

Vaše návrhy do 31. ročníka výročných cien posielajte výlučne elektronicky vyplnením formulára zverejneného na webovej stránke Slovenského národného múzea na adrese: https://www.snm.sk/?vyrocnecenypam najneskôr do 15. apríla 2022. Návrhy zaslané inou formou a po stanovenom termíne redakcia nebude akceptovať.

K online formuláru je k dispozícii prehľadná metodika. Váš nominačný návrh si budete môcť vytlačiť či uložiť. Jeho doručenie do redakcie Vám bude potvrdené notifikačným mailom zaslaným na zvolenú emailovú adresu. V prípade nejasností, podnetov a otázok, prosím, kontaktujte redakciu na adrese: vyrocneceny@snm.sk, resp. na tel. č.: 
+ 421 2 20 491 232, + 421 904 674 098.

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2021 budú publikované v čísle 3/2022.

Tešíme sa na Vaše návrhy.

Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá


Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri