Dátum: 20.06.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

VillaZerna 2017

13.01.2017
4. ročník literárnej súťaže, uzávierka: 12. marec 2017

 

LK PoeMa v Hornom Srní, Obecná knižnica v Hornom Srní
a Obecný úrad v Hornom Srní
vyhlasujú
4. ročník literárnej súťaže
VillaZerna 2017

Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, študenti VŠ a dospelí zo Slovenska, s prácami, ktoré doteraz neboli publikované a ani ocenené v iných súťažiach.
Súťažný žáner: Poézia/Próza – tematicky voľné
Počet prihlásených prác:
Poézia – maximálne 3 práce od jedného autora,(vo formáte docx, doc, txt)
Próza – maximálne 2 práce, pričom maximálny rozsah jednej práce – 3 normostrany
(normostrana =1800 znakov, vrátane medzier, Times New Roman, alebo Arial, veľkosť 12, dvojité riadkovanie, vo formáte docx, doc, txt)

Vo všetkých prácach je potrebne uviest: meno a priezvisko autora, dátum narodenia, presnú adresu, e-mail, č. tel., u žiakov a študentov aj adresu školy a ročník.
Práce je potrebné poslať e-mailom na: poemahornesrnie@gmail.com

Súťaží sa v 4 vekových kategóriách:
1. Žiaci ZŠ 3 – 5 ročník
2. Žiaci ZŠ 6 – 9 ročník
3. Študenti SŠ
4. Dospelí nad 20 rokov a študenti VŠ

Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ súťaže. Udelené budú tri ceny v každej kategórii, cena starostu obce Horné Srnie a čestné uznania podľa rozhodnutia poroty. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v mesiaci máj 2017. Ocenení súťažiaci budú pozvaní písomne, alebo mailom.
Uzávierka súťaže: 12. marec 2017

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri