Dátum: 20.06.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Villa Zerna 2018

23.11.2017
5. ročník literárnej súťaže, uzávierka: 12. marca 2018

 

LK PoeMa v Hornom Srní, Obecná knižnica v Hornom Srní
a Obecný úrad v Hornom Srní
vyhlasujú
5. ročník literárnej súťaže
Villa Zerna 2018

Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, študenti VŠ a dospelí zo Slovenska, s prácami, ktoré doteraz neboli publikované a ani ocenené v iných súťažiach.

Súťažný žáner: Poézia/Próza – tematicky voľné
Počet prihlásených prác:
Poézia – maximálne 3 práce od jedného autora,(vo formáte docx, doc, txt)
Próza – maximálne 2 práce, pričom maximálny rozsah jednej práce – 3 normostrany
(normostrana =1800 znakov, vrátane medzier, Times New Roman, alebo Arial, veľkosť 12, dvojité riadkovanie, vo formáte docx, doc, txt)

Vo všetkých prácach je potrebne uviest: meno a priezvisko autora, dátum narodenia, presnú adresu, e-mail, č.tel., u žiakov a študentov aj adresu školy a ročník.
Práce je potrebné poslať e-mailom na: poemahornesrnie@gmail.com

Súťaží sa v 4 vekových kategóriách:
1. Žiaci ZŠ 3 -5 ročník
2. Žiaci ZŠ 6-9 ročník
3. Študenti SŠ
4. Dospelí nad 20 rokov a študenti VŠ

Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ súťaže. Udelené budú tri ceny v každej kategórii, cena starostu obce Horné Srnie a čestné uznania podľa rozhodnutia poroty. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v mesiaci máj 2018. Ocenení súťažiaci budú pozvaní písomne, alebo mailom.
Uzávierka súťaže: 12. Marec 2018

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri