Dátum: 23.04.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Vianočná knižka sa otvára 2012

19.12.2012
Bulletin odporúčajúcej literatúry pre deti a mládež

Knižnica pre mládež mesta Košice v rámci tohtoročného projektu Vianočná knižka sa otvára 2012 už po druhý raz vydala bulletin odporúčajúcej literatúry pre deti a mládež.  

Bulletin s identickým názvom (Vianočná knižka sa otvára) je určený najmä rodičom, ale poslúži aj učiteľom a pedagogickým pracovníkom. Je vhodným pomocníkom pri výbere vhodných knižných vianočných darčekov pre deti rôzneho veku od 1 až do 15 rokov pričom zahàňa kvalitnú literatúru pre deti a mládež dostupnú na našom knižnom trhu. 

Odborným garantom projektu, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc. z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove – Katedry komunikačnej a literárnej výchovy.

Bulletin je dostupný vo všetkých 24 pobočkách Knižnice pre mládež mesta Košice, alebo na webovej stránke Knižnice pre mládež mesta Košice.

http://www.n.kosicekmk.sk/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=8%3Avianona-knika-2012&catid=2%3Adigitalna-kninica&Itemid=124 

Bulletin Vianočná knižka sa otvára

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri