Dátum: 18.01.2022
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

V mestskej knižnici pribudlo 122 nových kníh

30.11.2021
Mestská knižnica v Banskej Štiavnici zakúpila nové knihy s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Aj v roku 2021 podporil Fond na podporu umenia našu inštitúciu v programe Akvizícia knižníc, prostredníctvom ktorého sa knižnica každoročne uchádza o financie na obohatenie knižničného fondu o ďalšie nové tituly.

Prostredníctvom projektu Knihoterapia, ktorý bol zameraný na doplnenie knižného fondu o novinky podľa možnosti na všetky oddelenia a pre všetky vekové skupiny sa nám podarilo získať finančné prostriedky vo výške 1500 € so spolufinancovaním zriaďovateľa vo výške min. 180 €. V tomto projekte bolo ťažisko odbornej literatúry zamerané na históriu a dejinné súvislosti nášho vývoja s cieľom podporiť rozvoj kritického myslenia a vedomostí v danej oblasti. Spolu bolo nakúpených 122 titulov, z čoho náučných a odborných kníh bolo 45, beletrie pre dospelých 55 ks a pre deti a mládež 22 ks, pričom v beletrii nechýbajú historické romány.

Týmto vyjadrujeme vďaku Fondu na podporu umenia, ako aj Mestu Banská Štiavnica, ktoré každoročne projekt spolufinancuje.

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri