Dátum: 24.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Týždeň slovenských knižníc – výzva

20.02.2014
15. ročník Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční v dňoch 31. marec – 6. apríl 2014 pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých

Logo Slovenskej asociácie knižníc           Logo Spolku slovenských knihovníkov a knižníc

Slovenská asociácia knižníc
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc

vyhlasujú pre rok 2014
15. ročník celoslovenského podujatia

Týždeň slovenských knižníc
Logo Týždňa slovenských knižníc
 
Týždeň slovenských knižníc sa uskutoční v dňoch
31. marec – 6. apríl  2014 pod spoločným mottom:
Knižnice pre všetkých


Ambasádorom Týždňa slovenských knižníc 2014 bude Ján Gallovič, člen Činohry Slovenského národného divadla.

Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ. Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.

V súčasnosti knižnice na Slovensku nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti. Sú modernými inštitúciami, ktoré v dostatočnej šírke dokážu poukázať na svoj aktívny podiel na spoločenskom rozvoji obce, mesta, regiónu i kraja. Sú to práve knižnice, ktoré napriek množstvu rôznorodých problémov a nedostatku finančných prostriedkov ponúkajú veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného pre svojich čitateľov, používateľov a návštevníkov. A to nielen v budovách knižníc, ale čoraz viac v sieťovom priestore Internetu. Stovky knihovníckych podujatí spája virtuálny svet Internetu so svetom kníh, literatúry, tlačeného i hovoreného slova, i samotného čítania. Ponuky knižníc v podobe elektronických služieb , prístupom k najrôznejších informačným zdrojom a informáciám sú už dnes pomaly samozrejmosťou. Vyspelé demokratické spoločnosti veľmi intenzívne vnímajú takéto knižnice a preukazujú im vážnosť, dôležitosť a nezastupiteľné miesto
v spoločnosti.

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční dňa 31. marca 2014 o 13.00 hod. v  Knižnici  Jána Bocatia v Košiciach za účasti zástupcov MK SR, MŠVVaŠ SR, knihovníckych profesijných združení, ZMOS, VÚC, magistrátu mesta Košíc, zriaďovateľov knižníc, zástupcov knižníc a médií. Otvorenie bude spojené aj
s tradičným odovzdaním ceny Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK 2013, niektorej z členských knižníc za jej aktívnu činnosť, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu.

Vyvrcholením Týždňa slovenských knižníc 2014 bude podujatie na podporu čítania detí Noc s Andersenom vo verejných a školských knižniciach zo všetkých regiónov Slovenska v piatok dňa 4. 4. 2014, kedy sa aj slovenské deti zapoja do významného medzinárodného podujatia pri príležitosti narodenín dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Pozývame všetky verejné a školské knižnice na Slovensku, aby sa zapojili do 9. ročníka Noci s Andersenom a pomohli nám prekonať minuloročný rekord, kedy sa  podujatia zúčastnilo viac ako 200 slovenských knižníc a 8 500 slovenských detí. Rádio Slovensko opäť pripravuje celodenné rozhlasové vysielanie Rozprávkové Rádio Slovensko pri príležitosti Noci s Andersenom 2014, ktoré sa teší veľkej obľube poslucháčov z radov knihovníckej aj širokej verejnosti.

Srdečne Vás pozývame aktívne sa podieľať na živých rozhlasových a televíznych vstupoch z knižníc počas celého Týždňa slovenských knižníc 2014.

Veľa úspechov a nekonvenčných nápadov (nielen) v Týždni slovenských knižníc 2014 všetkým knižniciam
na Slovensku želajú

PhDr. Daniela Džuganová                                         Ing. Silvia Stasselová
predsedníčka SAK                                                  predsedníčka SSKK

 

Výzva TSK 2014 (na stiahnutie)

Pripravované podujatia k TSK 2014

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri