Dátum: 23.04.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Slovensko a samostatná technická normalizácia: strategické smerovanie TK 69

20.03.2013
Pozvánka do Centra VTI SR na odborný seminár, 21. 3. 2013 o 11.00 hod. Účasť na seminári je zdarma, registrácia nutná do 18. 3. 2013.

Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie si Vás dovoľuje pozvať na odborný seminár:

 

Slovensko a samostatná technická normalizácia: strategické smerovanie TK 69

 

Podujatie je organizované v rámci realizácie národného projektu: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku (NITT SK).

 

Prednášky seminára sa týkajú tvorby, schvaľovania, vydávania noriem a obchodnej politiky technických noriem pre vedeckovýskumnú komunitu, tvorby technických noriem na európskej a medzinárodnej úrovni v kontexte realizácie týchto činností na národnej úrovni s konkrétnym zameraním jednej z technických komisií (TK 69).

 

Pozvánka & program pdf súbor

 

Podrobnosti konania seminára:

21. marec 2013 (štvrtok), začiatok 11.00 hod.,

  • Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava,
    Konferenčná miestnosť, 2. posch.
  • registrácia od 10.00 h / predpokladaný záver seminára 13.30 h.

 

Odborní garanti seminára:
PhDr. Mária Žitňanská, CVTI SR
Ing. Ivana Hrubá, SÚTN

Účasť na seminári je zdarma, registrácia nutná. Prosíme záujemcov o účasť, aby sa prihlásili do 18. 3. 2013 prostredníctvom on-line prihlášky.

 

Sprievodné podujatia: výstava odborných časopisov z oblasti noriem a normalizácie vo fonde CVTI SR. Prezentácia zahraničných odborných titulov v tématickej oblasti seminára z firmy Malé Centrum.

 Logo Európskej únie a Operačného programu Výskum a Vývoj                                                               Logo projektu NITT SK

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Podujatie je organizované v rámci implementácie národného projektu:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku (NITT SK)
Kódy: 262 2022 0095, 262 4 022 0043
www.nptt.sk

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri