Dátum: 28.09.2023
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Škultétyho rečňovanky

03.10.2022
Slávnostné vyhodnotenie 31. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov základných a stredných škôl

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši uskutoční dňa 7. októbra 2022 o 10:30 hod. slávnostné vyhodnotenie 31. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov základných a  stredných škôl Škultétyho rečňovanky v Obradnej sieni Mestského úradu, kde si 26 najlepších literátov prevezme ocenenia z rúk Ing. Dalibora Surkoša, primátora mesta. Následne sa v komunitnej miestnosti knižnice uskutočnia autorské prezentácie ocenených prác v rámci rozborového seminára vedeného odbornou porotou. Sprievodnými podujatiami budú besedy pre deti i dospelých čitateľov so spisovateľmi Ľubicou Kepštovou, Jánom Petríkom a Petrom Gajdošíkom.        

Podujatie sa koná s finančnou podporou Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri