Dátum: 19.10.2021
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Škultétyho rečňovanky

11.10.2021
Vyhodnotenie 30. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe

Dňa 15.10.2021 o 10,30 hod. pripravila Hontiansko-novohradská knižnica A H. Škultétyho Veľký Krtíš pod záštitou Ing. Dalibora Surkoša, primátora Mesta Veľký Krtíš Slávnostné vyhodnotenie jubilejného 30. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov základných a stredných škôl Škultétyho rečňovanky. Po odovzdaní diplomov a vecných cien v Obradnej sieni MsÚ Veľký Krtíš sa uskutoční v knižnici rozborový seminár a autorské čítanie ocenených mladých literátov.

Slávnostnému vyhodnoteniu budú o 9,00 hod. predchádzať besedy spisovateľov a členov odbornej poroty Jána Petríka, Ľubice Kepštovej a Petra Gajdošíka pre detských i dospelých čitateľov.

Projekt Škultétyho rečňovanky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia. 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri