Dátum: 28.09.2023
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Sila knihy v 21.storočí - nákup fondu v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave

16.01.2023
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja získala prostredníctvom projektu „Sila knihy v 21.storočí“ finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia na nákup nových kníh.

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja získala prostredníctvom projektu „Sila knihy v 21.storočí“ v roku 2022 finančné prostriedky z  Fondu na podporu umenia na nákup nových kníh.

Spolu sme nakúpili 575 kníh, z toho beletria pre dospelých 244 ks, beletria pre deti 178 ks, populárno-náučná literatúra pre  dospelých 126 ks a populárno-náučná literatúra pre deti 27 ks, v celkovej hodnote 6739,58 €, pričom suma z  Fondu na podporu umenia bola 5600,00 €.

Išlo hlavne o reštart kultúry v našom regióne po pandemickom útlme obnovením a obohatením knižničného fondu. Zámerom bolo doplniť nové a zaujímavé tituly pre všetky úseky a  pobočku, pre všetky kategórie čitateľov. O niečo viac, ako inokedy, sme sa zamerali na najmladšiu skupinu čitateľov, deti predškolského veku, pretože sme zaznamenali zvýšený záujem o  knihy zo strany rodičov týchto detí. Je to generácia, ktorá tvorí budúci základ čitateľov našej knižnice.


Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri