Dátum: 29.05.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Rozmanitosť ľudskosti 2023

10.10.2023
Neformálne vzdelávanie s ukážkami foriem a dosahu terapie čítania so psíkom sa vrátilo do pobočky Nezábudka, aby tu na spoločných stretnutiach povzbudilo k čítaniu deti s rôznymi formami znevýhodnenia.

Zámerom projektu Rozmanitosť ľudskosti je rozvoj, podpora a zlepšenie čitateľských schopností u detí, ktoré majú poruchy učenia, resp. čítania a problémy s čítaním, najmä s tým hlasným. 

Projekt je venovaný cielene deťom s rôznymi formami telesného či duševného znevýhodneniami. Na spoločných stretnutiach sa knižnica pokúsi prostredníctvom animoterapie postupne odbúravať zábrany hlasného čítania. Na pomoc si medzi seba pozvala lektorku so špeciálne vycvičeným psíkom.

Deti si pod jej vedením vyskúšajú aké je čítať štvornohému spoločníkovi, ktorý ich naozaj nikdy za nič nekritizuje, neprerušuje a ani neopravuje prípadné chyby. Touto cestou medzi psíkom a deťmi dochádza k nadviazaniu milého priateľstva, ktoré upevní dôveru v seba samého a v čitateľské zručnosti.

Termíny čítaní so psíkom (so začiatkom o 10.00 hod.):
09. 10., 16. 10., 23. 10., 06. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 11., 4. 12., 11. 12. 2023

Verejná prednáška s lektorkou, venovaná téme neformálneho komunitného vzdelávania a dosahu canisterapie:
16. 11. 2023 o 9.00 hod. 

Realizované s finančnou podporou MK SR.

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri