Dátum: 28.05.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Rok v krajine za zrkadlom ... alebo ... Viete, čo neviditeľné sa skrýva za portálom Infolib?

24.02.2005 - RR portálu InfoLib
Pohľad mikroskopom redakčnej rady portálu InfoLib


Spolok slovenských knihovníkov

Redakčná rada portálu InfoLib
objektívne hodnotila
rok "v krajine za zrkadlom" portálu

na svojom výročnom zasadnutí
dňa 10. februára 2005
na Katedre knihovníctva a informačnej vedy FiF UK

Nástroje portálu InfoLib neustále rozvíjame a zdokonaľujeme,
a okrem nového modulu pre dištančné vzdelávanie
pripravujeme v tomto roku ďalšie prekvapenie,
modul portálu, ktorý nám umožní lepšie sa navzájom spoznať.

Po prvom roku prevádzky portálu InfoLib všetkým priaznivcom portálu
ďakujeme za každú z Vašich 46.700 doterajších návštev!

Poďakovanie patrí
tiež všetkým garantom
tématických skupín portálu InfoLib za nezištnú celoročnú prácu!

Špeciálne poďakovanie
spomedzi garantov patrí
PhDr. Ivone Kollárovej (Lyceálna knižnica, ÚK SAV)
za príkladné vedenie tématickej skupiny "Historické knižné fondy",
vrátane kvality a aktuálnosti jej obsahu,
a
predsedníčke redakčnej rady portálu,
PhDr. Danke Birovej (Centrum VTI SR)
za obetavosť a neutíchajúci entuziazmus !

Bude pre nás odmenou,
ak si nájdete niekoľko minút Vášho času
na prehľad našich aktivít v uplynulom roku nižšie,
a hlavne ak pošlete mailom Vaše nové námety.

Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov
stassel@svf.stuba.sk


Rok v krajine za zrkadlom
portálu InfoLib


Čo neviditeľné sa teda skrýva za portálom InfoLib ?
Práca, práca, práca .... a chuť udržiavať informačné zdravie nášho portálu :)


Január 2004
- začiatok rutinnej prevádzky portálu po jeho skúšobnej prevádzke
Marec 2004
- slávnostný krst portálu InfoLib v rámci Týždňa slovenských knižníc
v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici
- príprava žiadosti o finančné sponzorstvo portálu
z grantovej schémy Národnej banky Slovenska
- úspešné získanie sponzorských prostriedkov vo výške 100.000 Sk
na nákup samostatného servera pre portál InfoLib od NBS
Máj 2004
- prezentácia portálu na medzinárodnej konferencii INFORUM 2004 v Prahe,
prednáška PhDr.Danky Birovej "Sen, ktorý sa mení na skutočnosť"
- propagácia portálu InfoLib propagačnými materiálmi a záložkami
pre účastníkov medzinárodnej konferencie INFORUM 2004
- portál InfoLib získal prestížnu Cenu konferencie INFORUM 2004
Jún 2004
- administratívna príprava výberového konania pre dodávku servera
- zahájenie procesu výberového konania pre dodávku servera
- vyhodnotenie výberového konania pre najvýhodnejšieho dodávateľa
Júl 2004
- dodávka servera pre portál InfoLib, ktorý je majetkom Spolku slovenských knihovníkov,
a je po vzájomnej dohode umiestnený v sieťovom prostredí CVTI SR,
odkiaľ je zabezpečovaný už kvalitný chod portálu na samostatnom serveri
- analýza a tvorba nového modulu portálu pre dištančné vzdelávanie
(garant Ing. Maťašovská Tetřevová a dodávateľská firma portálu TEMPEST)
August 2004
- odlaďovanie modulu portálu pre dištančné vzdelávanie
(garant Ing. Maťašovská Tetřevová a dodávateľská firma portálu TEMPEST)
September 2004
- prevzatie modulu pre dištančné vzdelávanie do rutinnej prevádzky
- prvé aktívne využitie modulu e-learning na KKIV FiF UK v Bratislave
(Doc.PhDr. Jaroslav Šušol v rámci predmetu "Sociálna komunikácia")
- v rámci tématickej skupiny Vzdelávanie je vytvorená samostatná rubrika InfoLib-edu
Október 2004
- nadviazanie aktívnej spolupráce so študentami Školy knihovníckych a informačných štúdií
pod vedením Prof. Marty Fórišovej - starostlivosť o rubriku portálu "Monitoring tlače"
November 2004
- aktivita študentov ŠKIŠ pod vedením Prof. Marty Fórišovej - nová rubrika portálu
"Interview s ... alebo Ako nás vidia ...",
v ktorej sú uverejňované interview študentov ŠKIŠ s významnými predstaviteľmi
slovenského kultúrneho a verejného života na zaujímavé témy, a zvlášť
o ich osobnom vzťahu ku knižniciam
- propagácia portálu InfoLib na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2004 - záložky, plagáty
- portál InfoLib získava ďalšiu prestížnu cenu - Cena ITAPA 2004 - čestné uznanie
December 2004
- mediálna podpora prvého ročníka súťaže TopWebLib o najlepšiu web stránku knižnice,
ktorú vyhlásila Sekcia pre informačnú vedu Spolku slovenských knihovníkov,
a ktorej výsledky budú slávnostne vyhlásené počas sympózia INFOS v apríli 2005

Tešíme sa, že náš portál vďaka sponzorským prostriedkom pracuje na samostatnom serveri,
a preto už v tomto roku predpokladáme jeho hladký chod!Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri