Dátum: 27.11.2021
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Projekty pre znevýhodnených používateľov

19.10.2021
Verejná knižnica Mikuláša Kováča uspela v podpore projektov pre znevýhodnených používateľov a návštevníkov knižnice.

Knižnica vďaka podpore dvoch projektov v grantovej výzve SPPoločne pre komunity (Nadácia SPP) a Digitálny svet pre každého (Nadácia ORANGE), získala finančné prostriedky na zakúpenie nových digitálnych pomôcok, ktoré využijú najmä slabozrakí, nevidiaci ale i inak znevýhodnení návštevníci knižnice (seniori, čitatelia so  zhoršujúcim sa zrakom a pod.)

Dva rôzne druhy MP3 prehrávačov,  rôzne USB kľúče budú slúžiť najmä na sťahovanie zvukových kníh z Digitálnej knižnice. Lupy s led podsvietením pomôžu najmä tým, ktorí majú problémy pri čítaní novín, časopisov a trápi ich zhoršujúci sa zrak. Pomôcky knižnica využije na  všetkých piatich pracoviskách knižnično-informačných služieb v meste Banská Bystrica.


    

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri