Dátum: 22.09.2021
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Projekt Nová knižná oáza podporil Fond na podporu umenia

14.09.2021
Revitalizácia pobočky Sídlisko Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Verejná knižnica Mikuláša Kováča realizovala v uplynulých mesiacoch projekt Nová knižničná oáza, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Na revitalizáciu knižnica použila viac zdrojové financovanie, pričom celkovo preinvestovala cca 35 000 €. Z verejných zdrojov rekonštrukciu podporil Fond na podporu umenia (FPU), Banskobystrický samosprávny kraj, MBB, a. s.,  Nadácia PONTIS - fond Tesco.

Zdroje zriaďovateľa knižnice BBSK vo výške 15 000,- € boli použité na vymaľovanie priestoru, sanáciu stien, nové omietky, nové osvetlenie a na dofinancovanie kúpy nového knižného mobiliára (knižné regály, stoly, stoličky, odkladacie skrinky pre čitateľov, vešiaky, atď.). Finančné prostriedky z FPU boli použité na zakúpenie nových knižných regálov a knižného mobiliáru.

Projektom revitalizácie sa zlepšili technické, estetické i  pracovné podmienky pre poskytovanie knižnično - informačných služieb v centre mesta Banská Bystrica.

Zvýšeniu záujmu o túto pobočku prispeje aj príprava nových skupinových záujmových aktivít komunitného charakteru pre všetky vekové kategórie. 


Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri