Dátum: 22.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Prieskum zameraný na knihovníkov, pedagógov a študentov

12.06.2024
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre kultúrne dedičstvo a knihovníctvo pripravilo prieskum, ktorý sa realizuje v rámci projektu LibraryEdu - Vytváranie partnerstva medzi knihovníkmi a učiteľmi stredných škôl.

Cieľovou skupinou prieskumu sú knihovníci a knihovníčky, pedagógovia a pedagogičky  a študentky a študenti stredných škôl, gymnázií a konzervatórií. Prieskum sa zameriava na spoluprácu medzi školami a knihovníkmi v knižniciach, na pedagógov a ich skúsenosti s využívaním knižnice a jej služieb vo vyučovacom procese. Taktiež reflektuje motiváciu študentov a ich spokojnosť s knižničnými službami.

Prieskum začína 12. júna 2024 a zber údajov potrvá do 30. júna 2024

Link na prieskum: Vzdelávanie knihovníkov

Link na prieskum: Knižnice v študijnom a profesijnom živote

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri