Dátum: 03.07.2022
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Pozvanie na odborný seminár NASIV 2022

18.05.2022
23. - 24. 05. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně vás zdravím a dovolte mi pozvat vás na Národní seminář informačního vzdělávání (NASIV), jehož X. ročník se koná ve dnech 23. a 24. května v Brně, v areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Akci pořádá Katedra informačních studií a knihovnictví za dílčí programové spoluúčasti Odborné komise IVIG AKVŠ a s finanční podporou MK ČR v rámci dotačního programu VISK 2.

Letošní ročník je věnován hledání odpovědi na otázku, jaké místo má či může mít knihovna 21. století v celoživotním učení, vzdělávání i každodennosti mladých lidí (středoškoláků).
Téma je dostatečně široké, aby nabídlo různé přesahy a perspektivy. Součástí konference bude také udělení Ceny NASIVu za počin v rozvíjení informačního vzdělávání. Věříme, že přednášky, workshopy i laboratoř vzdělávacích technologií vám nabídnou inspiraci pro rozvíjení profesních kompetencí a sdílení dobré praxe.

Program semináře je dostupný na konferenčním webu https://kisk.phil.muni.cz/nasiv.
Část odborného programu bude probíhat online v MS Teams a bude streamována.

Registrujte se k účasti, také přes https://kisk.phil.muni.cz/nasiv/registrace2022, ideálně do 19. 5. 2022.

Děkujeme vám za přízeň a těšíme se na setkání s vámi v Brně!
Za programový tým NASIVu
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri