Dátum: 15.05.2021
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Pozdišovská keramika

19.02.2021
Pozvánka na online tvorivé dielne pre klientov Združenia pre dušovné zdravie INTEGRA, o.z. v Michalovciach.
Na obrázku môže byť stojaca osoba a text, v ktorom sa píše „KOŠICKÝ 米 ZKGZ SAMOSPRÁVNY Michalovce POZDIŠOVSKÁ empinskaknziaGorazdaZvonickeho KRAJ tradície inovaciE Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach kultúrna organizácia KSK, pripravuje pre klientov Združenia pre duševné zdravie- INTEGRA, KERAMIKA z. v Michalovciach online prednášku spojenú online tvorivou dielnou. V rámci tvorivych dielní budeme vyrábat' mal'ované eko tašky s motívom pozdišovskej keramiky. 23. 2021 Podujatie organizuje rámci projektu Mobilizácia kreatívneho potenciálu regióne Zemplína. Projekt je realizovany rámci výzvy Tradície inšpirujú inovácie. Z uvedenej výzvy boli podporené Košickym samosprávnym krajom projekty kultúrnych organizacii jeho zriad'ovatel's 'skej pôsobnosti celkovej vyške takmer 116 000 Eur. www.vucke.sk“

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri