Dátum: 28.05.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Pomôžte vybrať 5 osobností slovenského knihovníctva

02.03.2005
Časopis ITlib. Informačné technológie a knižnice sa zapojil do medzinárodného projektu "Informačná spoločnosť bez hraníc..."

 

 

 Vážené kolegyne a kolegovia,

časopis ITlib. Informačné technológie a knižnice sa zapojil do medzinárodného projektu Information Society without Borders: Re-Establishing and Development of the Cross-Border Cooperation within the Information Studies and Librarianship, ktorého zmyslom je podporiť komunikáciu a výmenu skúseností medzi odborníkmi krajín V4, zviditeľniť odbor knižničná a informačná veda a podporiť jeho rozvoj a výučbu.

Súčasťou projektu je aj príprava 20 biografií (päť z každej krajiny) vybraných nežijúcich osobností z knihovníctva a informačnej vedy za posledných 100 rokov. Keďže výber osobností je veľmi zodovedná úloha a považujeme ju za vec celej slovenskej knihovníckej komunity, obraciame sa na Vás s otázkou:

Koho by ste navrhli zaradiť medzi
5 najvýznamnejších nežijúcich osobností
slovenského knihovníctva a informačnej vedy
za posledných 100 rokov (čiže v 20. storočí)?

Vopred Vám ďakujeme za Váš záujem a návrhy,
ktoré nám pomôžu pri výbere osobností a spracovaní biografií.

Ak máte záujem sa aktívne zapojiť do projektu tým, že by ste spracovali Vami navrhovanú osobnosť,
dajte nám, prosím vedieť. Po dohode zašleme ďalšie inštrukcie.
Spracovanie biografie je honorované.
Po ukončení projektu budú všetky biografie zverejnené.

Vaše návrhy zasielajte do 11. marca 2005 na adresy:

Stefan.Kimlicka@fphil.uniba.sk,          zitnanska@tbb5.cvtisr.sk

 

 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri