Dátum: 30.05.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2019

07.05.2019
30. ročník celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov, uzávierka: 15. 6. 2019

Propozície súťaže  

Prihláška  

Autori sa môžu prihlásiť do 15. júna 2019 zaslaním svojej tvorby a  prihlášky elektronicky na mailovú adresu alebo poštou na adresu knižnice Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava s označením PSFU 2019. Práce jubilejného 30. ročníka bude hodnotiť odborná porota v zložení Erik Ondrejička, Dado Nagy a Marta Hlušíková.

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri