Dátum: 23.04.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2014

05.03.2014
Upozornenie – zmena prihlášky! Miestna knižnica Petržalka vyhlasuje 25. ročník celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov, uzávierka súťaže je v sobotu 31. mája 2014.

Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca ešte nebola publikovaná ani ocenená na inej literárnej súťaži. Témy súťažných prác sú ľubovoľné. Osobitne budú hodnotené a ocenené literárne práce o Petržalke.
Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ a na návrh ktorej budú udelené v každej vekovej kategórii (a zvlášť v každom literárnom druhu – poézia, próza, dráma) ceny a čestné uznania.
Do súťaže budú prijaté len pôvodné vlastné práce, ktoré doteraz neboli publikované a neboli prihlásené do predchádzajúcich ročníkov súťaže. Prihlásené práce nesmú autori publikovať až do dňa vyhlásenia oficiálnych výsledkov súťaže.

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2014

Štatút súťaže

Prihláška

 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri