Dátum: 06.06.2023
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Peter Karpinský

29.03.2023
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach pripravila autorské stretnutie s Petrom Karpinským.

Peter Karpinský sa písaniu venuje už od gymnaziálnych rokov. Viackrát sa úspešne zúčastnil na rozličných literárnych súťažiach. Po ocenení v  literárnej súťaži Rubato (organizovanej Spolkom slovenských spisovateľov) vydal svoj prozaický debut pre dospelých Oznamujeme všetkým majiteľom hrobov. V siedmich poviedkach sa svojou obľúbenou metódou paralelného dvojrovinového rozvíjania príbehu dotýka minulosti i  súčasnosti, reálnosti a snovosti. V mnohých aspektoch sa vo svojej debutovej próze vracia k poetike šesťdesiatych rokov, keď novátorskí autori využívali paralelné asociatívne rozvíjanie príbehu neraz aj pomocou folklórnych motívov. Dvojpólovo rozhraničené videnie je preňho typické i v jeho prvej knižke pre deti Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali, kde rozhraničenie reálneho videnia a videnia, v ktorom sa výrazne uplatňuje fantazijnosť a snovosť, demonštruje na postavičkách rozprávkara a Ťukťuka. Cez postavu rozprávkara uplatňuje reálne videnie sveta očami skúseného dospelého človeka a cez postavičku Ťukťuka detsky naivné videnie a spontánnosť prejavu. V Karpinského ďalšej tvorbe – v  jeho rozhlasových rozprávkach a reláciách – sa prejavuje rozhľadenosť a  literárna erudícia. Aj ako literárny teoretik sa venuje predovšetkým slovenskej rozprávke.

(zdroj životopisu:https://www.databazeknih.cz/zivotopis/peter-karpinsky-39566)

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri