Dátum: 02.08.2021
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Odpočet Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015-2020 – výzva pre knižnice SR!

19.07.2021
Výzva pre knižnice SR na spoluprácu a vyplnenie dotazníka k odpočtu Stratégie slovenského knihovníctva na roky 2015-2020

Vážené kolegyne a kolegovia,
 
rokom 2020 bola ukončená realizácia poslednej, v poradí tretej Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020. Dnes už hádam nik nepochybuje o dôležitosti takého materiálu pre knižnice a pre podporu ich budúceho úspešného rozvoja.
V správnej rade SAK veríme, že nik nepochybuje ani o nevyhnutnosti pripraviť novú stratégiu na ďalšie 6 - ročné obdobie.
Aby sme však vedeli, čo sa nám v rokoch 2015 - 2020 podarilo a čo nie, ako ovplyvnili rozvoj knižníc rôzne legislatívne, politické či ekonomické zmeny na Slovensku, ako zasiahla do samotnej podstaty knižníc pandemická situácia, potrebujeme zhodnotiť posledný strategický materiál, a to aj  napriek tomu, že naň nenadväzoval akčný plán.
 
Správna rada SAK pripravila dotazník s niekoľkými otázkami a prosí vás o ich vyplnenie:
https://forms.gle/7VHajU1PhVXvV4PS6

Chápeme, že je letné, dovolenkové obdobie, ale veríme, že si nájdete čas  na naše otázky, ktorými sme sa snažili obsiahnuť všetky strategické ciele, priority a opatrenia. Podarí sa nám to iba vtedy, ak bude návratnosť dotazníkov čo najvyššia.
SR SAK v tejto veci spolupracuje s MK SR, preto dúfame, že naše spoločné úsilie pomôže správne vyhodnotiť stratégiu nedávno ukončenú a zároveň pripraviť novú, ktorá bude mať už aj akčný plán a bude garantovať finančné prostriedky pre rozvoj knižníc.
 
Posledný termín na vyplnenie dotazníka je 14.08.2021 (aby sme ho stihli do konca 08/2021 vyhodnotiť a odposlať na MK SR).
 
Ďakujeme Vám pekne za spoluprácu.

Slovenská asociácia knižníc

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri