Dátum: 05.03.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Od irónie k úzkosti?

02.10.2023
Staromestská knižnica v Bratislave pozýva na prednášku Viliama Nádaskaya o súčasnej slovenskej poézii.
Prednáška, ktorá sa bude konať vo štvrtok 5. októbra 2023 o 18.00 v Staromestskej knižnici na Blumentálskej 10/a priblíži najvýraznejšie tendencie a mená v slovenskej poézii ostatných rokov – od ostentatívne ironickej cez preduchovnelo metafyzickú až po deklarovane autentickú. Tiež sa pokúsi vysvetliť, aký význam majú jednotlivé spôsoby písania pre slovenskú literatúru či, nebodaj, spoločnosť.

Podujatie je súčasťou medzinárodného literárneho festivalu Novotvar.

Viliam Nádaskay vyštudoval anglistiku a slovakistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV, v. v. i., kde získal aj doktorát. Výskumne sa zameriava na poéziu 20. a 21. storočia, najintenzívnejšie na tú v dotyku so socialistickým realizmom či všeobecne angažovanosťou a politikou. Jeho štúdie vyšli napríklad v časopise Slovenská literatúra, v zborníku Textologické štúdie (2020) či v kolektívnych monografiách Zmena v praxi (Limity - možnosti - spory) (2022) a Literárne krajiny Bratislavy (2023). Venuje sa tiež literárnej kritike, bol spolueditorom Kritickej ročenky v rokoch 2019 – 2023, je redaktorom internetového časopisu Platforma pre literatúru a výskum. Vyšli mu dve zbierky poézie Vynechaný spoj (2018) a Zmyslov zbavovaný (2021; obe Vlna/Drewo a srd).

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri