Dátum: 17.06.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Novelizácia zákona o ochrane osobných údajov

17.03.2005
Pozor! dôležité! Od 12.3.2005 platí novelizácia zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

9. februára 2005 schválila Národná rada SR zákon č. 90/2005 uverejnený v Zbierke zákonov SR - čiastka č. 40, ktorým sa mení a dopåňa zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri