Dátum: 23.04.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Les ukrytý v knihe

25.03.2024
Marec – mesiac knihy prináša v tomto roku do knižníc opäť celoslovenskú kampaň LES UKRYTÝ v KNIHE, ktorého 14. ročník prináša tému MAGICKÉ ČÍSLA V LESE. Kampaň približuje deťom les prostredníctvom kníh, poukazuje na význam lesa a stromov ako nositeľov odkazu generáciám o trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch, o ochrane lesa, prírody a životného štýlu.

Pozývame Vás zúčastniť sa tejto kampane, ktorej zámerom je zintenzívniť spoluprácu knižníc a hlavne detských čitateľov v období od 4. apríla do 31. mája 2024, kedy budú pre deti pripravené zaujímavé aktivity v knižniciach v spolupráci s lesnými pedagógmi: čítanie kníh s lesnou tematikou, stretnutia s lesníkmi, besedy, workshopy a ďalšie tvorivé činnosti.

Najaktívnejšie knižnice budú na záver kampane odmenené !

Predpokladom na zapojenie sa knižnice do celého projektu je splnenie daných úloh:

  • Zaslanie Prihlášky do projektu (viď. príloha č.1) do 3. apríla 2024.
  • Aktívna spolupráca s lesnými pedagógmi – poverená kontaktná osoba za knižnicu osloví lesného pedagóga a po vzájomnej dohode si určia termín, kedy lesný pedagóg príde do knižnice a pripraví program na danú tému pre skupinu detí. Lesného pedagóga Vám odporučíme na základe Vašej požiadavky uvedenej v prihláške.
  • Zaslanie tabuľky aktivít s lesným pedagógom (viď príloha č. 2)., kde budú uvedené príslušné štatistické údaje o návšteve čitateľov a aktivitách v rámci kampane.
  • Stručný popis – správa o priebehu kampane a aktivít spolu s obrazovou dokumentáciou.

Uzávierka doručenia správ – 5. jún 2024

Výsledky vyhodnotenia zapojených knižníc do kampane budú uverejnené 7. júna 2024, na webovej stránke www.lesnapedagogika.sk

SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE KAMPANE SA USKUTOČNÍ 14. JÚNA 2024 v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene

Prihláška a tabuľka (doc)

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri