Dátum: 17.06.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Mliečna dráha v Krajskej knižnici K. Kmeťka v Nitre

09.05.2005
Netradičná akcia v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre 13. mája 2005

Zvláštny úkaz na knižničnej oblohe

Mliečna dráha zmení svoj smer. Tento zvláštny úkaz bude možné sledovať len v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre piatok 13. mája 2005 od 9. do 13. hodiny.

Mliečna dráha bude prechádzať priamo priestormi knižnice. Vytvoria ju súťažiaci, ktorí sa svojimi výkonmi v pití mlieka, jedení mliečnych výrobkov, vypåňaní krížoviek s „mliečnou“ tajničkou a inými viac či menej náročnými „mliečnymi“ úlohami zapoja do osláv Svetového dňa mlieka.

Presmerovanie mliečnej dráhy, plnenie ostatných „mliečnych“ úloh, ako aj ochutnávku umožní čitateľom knižnice nitrianska mliekarenská firma Friesland Slovensko, a.s.

Mgr. Tatiana Némethová

____________________

DEÒ MLIEKA 13.5.2005

1) Mliečna dráha
    zábavná súťaž určená pre kolektív – triedu. 6 súťažných stanovíšť a na každom rieši zadanú úlohu iná dvojica –  
    víťaz dostane mliečnu odmenu:

    1.stanovište – súťaž v pití mlieka – kto skôr vypije 2 dcl mlieka cez slamku
    2.stanovište – vylúštenie krátkej krížovky
    3.stanovište – poskladanie postrihaného obrázku
    4.stanovište – kto skôr zje jogurt malinkou lyžičkou
    5.stanovište – vymyslieť nový názov mliečneho výrobku pre deti
    6.stanovište – uhádnuť názvy piatich známych mliečnych výrobkov, ktoré majú prelepené názvy

2) Čítanie Mliečnych rozprávok
    čítanie Mliečnych rozprávok od Jozefa Pavloviča – pani riaditeľka resp. vedúca KIS

3) Hra na kravičku
    dramatizáciakrátkej hry pre deti – v podaní žiakov zúčastnených tried

4) Vyhodnotenie tvorivej dielne
     vyhodnotenie výtvarných prác na tému mlieko a mliečne výrobky – odmenenie najlepších

5) Súťaže pre individuálnych čitateľov
   
riešenie krížoviek a slovných hádaniek na tému mlieko a mliečne výrobky, resp. čo súvisí s mliekom.
    práca s on-line katalógom – vyhľadávanie kníh s témou mlieko a mliečne výrobky

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri