Dátum: 17.06.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Mládež a knižnice

16.05.2024
Seminár Krajskej knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.

Odborný seminár venovaný práci s tínedžermi v knižniciach

3. jún 2024 o 9.00 hod. - Aula Pazmaneum Trnavskej univerzity, Univerzitné námestie č. 1, Trnava


Prihlásiť sa môžete do 30. mája 2024 na: https://lnk.sk/mce6

Program: 

9:00  Registrácia účastníkov

9:15   Mládež INAK - Od pochopeniu ku porozumeniu

JUDr. Miroslava Tomašovičová / www.somteeneger, www.educoach.sk

Preskúmame mýty a disfunkčné presvedčenia zo sveta dospelých, ktoré umožnia pozerať sa na mládež z iného uhľa pohľadu – inak.

10:15  Mládež a nástrahy médií

PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. / Katedra Knižničnej a informačnej vedy FiFUK

Dozvieme sa o aktuálnych nebezpečenstvách webu pre mladých

11:00  Prestávka

11:10  Inovatívne aktivity pre mládež v knižnici

Mgr. Dávid Baranko / Centrum vedecko-technických informácii SR

Predstavíme si aktivity na podporu kreativity, manuálnych a digitálnych zručností

11:55  Tínedžerské stretká a iné podujatia pre mladých v KJF TT

Ing. Pavol Tomašovič / Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Ukážeme si príklad pozitívnej praxe z knižnice

12:30 Diskusia

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri