Dátum: 20.04.2021
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Medzinárodný deň darovania knihy - celoslovenská kampaň darovania kníh

21.02.2021
14. februára sa oslavuje aj International book giving day - Medzinárodný deň darovania knihy. Do kampane sa zapájajú aj knižnice na Slovensku, pridajte sa.
Cieľom kampane je darovať knihy tým, ktorí si ich nemôžu dovoliť. Do kampane sa zapája čoraz väčšie množstvo slovenských knižníc. Knižnice venujú knihy svojim čitateľom, organizujú zbierky kníh pre rôzne organizácie... Vzhľadom k pandemickej situácii sa v knižniciach mnohé zbierky posunú na neskôr. Na webovej stránke kampane nájdete upraviteľné grafické materiály, ktoré môžete využiť.
https://darovanieknih.knihovnici.sk/
Ak ste sa do kampane zapojili alebo sa chystáte zapojiť, prosíme, vyplňte dotazník o zapojení - https://darovanieknih.knihovnici.sk/kni%C5%BEnice/zapojen%C3%A9-kni%C5%BEnice
Dotazník vyplňte do 28. 2. 2021.
#bookgivingday #medzinarodnydendarovaniaknihy
Ďakujeme.

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri