Dátum: 05.03.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Medzinárodné prvenstvo v histórii slovenského aj československého knihovníctva

30.08.2023
Slávnostné menovanie generálnej riaditeľky Univerzitnej knižnice v Bratislave do celosvetového riadiaceho výboru medzinárodnej knihovníckej federácie - IFLA. Medzinárodné prvenstvo v histórii slovenského aj československého knihovníctva.

Na základe výsledkov nedávnych medzinárodných volieb bola v závere minulého týždňa pred 3 000 účastníkmi celosvetového knihovníckeho kongresu IFLA WLIC 2023 z viac ako 150 krajín, generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave Silvia Stasselová, slávnostne menovaná do celosvetového riadiaceho výboru IFLA Governing Board na volebné obdobie 2023 - 2025. Na záverečnom ceremoniáli kongresu IFLA World Library and Information Congress 2023 vo štvrtok 24. augusta 2023 v holandskom Rotterdame získalo Slovensko aj Univerzitná knižnica v Bratislave po prvýkrát v histórii slovenského (aj československého) knihovníctva významnú pozíciu v celosvetovom riadiacom výbore IFLA Governing Board. Prvé zasadnutie nového riadiaceho výboru IFLA Governing Board sa konalo v piatok 25. augusta 2023 v Rotterdame.

Univerzitná knižnica v Bratislave plní svoje poslanie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, preto je získané slovenské zastúpenie v celosvetovom riadiacom výbore IFLA Governing Board významným medzníkom aj pre celý rezort kultúry SR.

Silvia Stasselová aktívne pôsobí v medzinárodných orgánoch IFLA od roku 2007, kedy bola zvolená do výboru Sekcie pre manažment knihovníckych združení / IFLA Management of Library Associations Section, kde pôsobila 10 rokov. V aktuálnom volebnom období do augusta 2023 bola menovaná do celosvetového poradného orgánu pre kultúrne dedičtvo IFLA Advisory Board on Cultural Heritage a zvolená do európskeho výboru IFLA Europe Division Committee.

IFLA je globálnym hovorcom knihovníckej profesie a knihovníckej odbornej komunity a určuje trendy rozvoja knižníc a ich služieb na celom svete. Spolok slovenských knihovníkov a knižníc je dlhoročným inštitucionálnym členom IFLA, viac informácií na webovej stránke: www.ifla.org Hlavným poslaním IFLA je nielen vytváranie platformy spoločnej medzinárodnej odbornej spolupráce, ale aj posilňovanie významu a pozície knižníc v jednotlivých krajinách sveta.

Na odborných fórach IFLA sa riešia celosvetové problémy knižníc a knihovníctva a jej medzinárodne platné odporúčania, smernice a vyhlásenia sú významným nástrojom rozvoja a uplatňovania trendov knihovníctva vo všetkých štátoch bez rozdielu – vo vyspelých aj v rozvojových krajinách. IFLA je najväčším a najvýznamnejším celosvetovým knihovníckym združením a jej odborné aktivity zabezpečujú volení zástupcovia medzinárodných výborov pôsobiacich v 42 odborných sekciách IFLA (IFLA Sections), 11 záujmových odborných skupinách (IFLA Special Interest Groups) a 6 regionálnych divíziách (IFLA Regional Divisions).

IFLA predstavuje tzv. umbrella organization – zastrešuje knihovnícke združenia, spolky, knižnice a informačné inštitúcie v rámci celého sveta. V súčasnosti združuje viac ako 1 500 kolektívnych členov zo 150 krajín a zároveň umožňuje aj individuálne členstvo pre knihovníkov a informačných pracovníkov. Je globálnym hovorcom knihovníckej a informačnej profesie vo svete. IFLA zastupuje záujmy viac ako 3 miliónov knižníc všetkých typov na všetkých kontinentoch sveta: www.ifla.org

Medzinárodná knihovnícka federácia IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions úzko spolupracuje s viacerými významnými medzinárodnými organizáciami:

 •  UNESCO – The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
 •  WIPO – World Intellectual Property Organization
 •  ISO – International Organization for Standardization
 •  WTO – World Trade Organization
 •  IPA – International Publishers Association
 •  ICA – International Council of Archives
 •  ICOM – International Council on Museums
 •  BSI – Blue Shield International

Kandidatúru Silvie Stasselovej podporili aj členovia IFLA zo Slovenskej a Českej republiky:

 •  Slovenská národná knižnica (SNK)
 •  Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK)
 •  Národní knihovna České republiky (NK ČR)
 •  Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR)

Ďalšie odporúčané zdroje:

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri